Zakoni i propisi - Pravni savjeti 30 21.06.1991 Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju cestovnog pravca E-59 i M-11, kao auto-ceste, desnog kolnika dionice Zaprešić - Jankomir
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 13. Zakona o eksproprijaciji ("Narodne novine", br. 46/82, 28/87 i 39/88). a povodom zahtjeva Hrvatske ceste, Poduzeća za održavanje, zaštitu, rekonstrukciju i izgradnju cesta u Hrvatskoj, Zagreb, Vončinina 3, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. lipnja 1991. donijela

ODLUKU

o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju cestovnog pravca E-59 i M-11, kao auto-ceste, desnog kolnika dionice Zaprešić - Jankomir

I.

Utvrđuje se da je od općeg intresa izgradnja cestovnog pravca E-59 i M-11. kao auto-ceste, desnog kolnika dionice Zaprešić - Jankomir. Objekt iz stavka 1. gradit će se na nekretninama koje se nalaze na području katastarske općine Zaprešić u općini Zaprešić, katastarske općine Strmec i Rakitije u općini Samobor i katastarskih općina Stenjevec i Jankomir u gradu Zagrebu.

II.

Opći interes za izgradnju cestovnog pravca E-59 i M11, kao auto-ceste, desnog kolnika dionice Zaprešić - Jankomir utvrđuje se na temelju Uvjeta uređenja prostora broj:

UUP-I1/91-05 od 11. ožujka 1991. godine,

Uvjerenja o uvjetima uređenja prostora broj klase: 350-05/90-02/R1, urbroj:

531-04-91-3 od 11. ožujka 1991. godine,

utvrđenim i izdanim od strane Zavoda za prostorno uređenje.

Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, te topografske karte izrađene u mjerilu 1:5000, broj:

825-4/1981 od 16. siječnja t991. od strane Zavoda za fotogrametriju iz Zagreba koja je sastavni dio citiranih uvjeta uređenja prostora.

III.

Opći interes naveden u točki I. ove odluke utvrđuje se na zahtjev Hrvatske ceste. Poduzeća za održavanje, zaštitu. rekonstrukciju i izgradnju cesta u Hrvatskoj, Zagreb, Vončinina 3.

IV.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 943-03/91-01/03

Urbroj: 5030119-91-3

Zagreb, 19, lipnja 1991.

Predsjednik

Josip Manolić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.