Zakoni i propisi - Pravni savjeti 30 21.06.1991 Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju cestovnog pravca E-59 i M-11, kao auto-ceste, desnog kolnika dionice Zaprešić - Jankomir
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 13. Zakona o eksproprijaciji ("Narodne novine", br. 46/82, 28/87 i 39/88). a povodom zahtjeva Hrvatske ceste, Poduzeća za održavanje, zaštitu, rekonstrukciju i izgradnju cesta u Hrvatskoj, Zagreb, Vončinina 3, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. lipnja 1991. donijela

ODLUKU

o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju cestovnog pravca E-59 i M-11, kao auto-ceste, desnog kolnika dionice Zaprešić - Jankomir

I.

Utvrđuje se da je od općeg intresa izgradnja cestovnog pravca E-59 i M-11. kao auto-ceste, desnog kolnika dionice Zaprešić - Jankomir. Objekt iz stavka 1. gradit će se na nekretninama koje se nalaze na području katastarske općine Zaprešić u općini Zaprešić, katastarske općine Strmec i Rakitije u općini Samobor i katastarskih općina Stenjevec i Jankomir u gradu Zagrebu.

II.

Opći interes za izgradnju cestovnog pravca E-59 i M11, kao auto-ceste, desnog kolnika dionice Zaprešić - Jankomir utvrđuje se na temelju Uvjeta uređenja prostora broj:

UUP-I1/91-05 od 11. ožujka 1991. godine,

Uvjerenja o uvjetima uređenja prostora broj klase: 350-05/90-02/R1, urbroj:

531-04-91-3 od 11. ožujka 1991. godine,

utvrđenim i izdanim od strane Zavoda za prostorno uređenje.

Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, te topografske karte izrađene u mjerilu 1:5000, broj:

825-4/1981 od 16. siječnja t991. od strane Zavoda za fotogrametriju iz Zagreba koja je sastavni dio citiranih uvjeta uređenja prostora.

III.

Opći interes naveden u točki I. ove odluke utvrđuje se na zahtjev Hrvatske ceste. Poduzeća za održavanje, zaštitu. rekonstrukciju i izgradnju cesta u Hrvatskoj, Zagreb, Vončinina 3.

IV.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 943-03/91-01/03

Urbroj: 5030119-91-3

Zagreb, 19, lipnja 1991.

Predsjednik

Josip Manolić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.