Zakoni i propisi - Pravni savjeti 30 21.06.1991 Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju regionalne ceste br. 2031 dionice Gubaševo-Krapinske Toplice
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 13. Zakona o eksproprijaciji ("Narodne novine", br. 46/82, 28/87 i 39/88), a povodom zahtjeva Hrvatske ceste. Poduzeća za održavanje, zaštitu rekonstrukciju i izgradnju cesta u Hrvatskoj, Zagreb. Vončinina 3, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. lipnja 1991. donijela

ODLUKU

o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju regionalne ceste br. 2031 dionice Gubaševo-Krapinske Toplice

I.

Utvrđuje se da je od općeg interesa izgradnja regionalne ceste br. 2031 dionice Gubaševo - Krapinske Toplice. Objekt iz stavka 1. gradit će se na nekretninama koje se nalaze na području katastarskih općina Klanječko jezero, Gubaševo, Vrtnjakovec i Selno na području općine Zabok.

II.

Opći interes za izgradnju regionalne ceste br. 2031 dionice Gubaševo - Krapinske Toplice utvrđuje se na temelju Uvjerenja o uvjetma uređenja prostora broj: Z-01916/1-1985. od 25. travnja 1990. godine, Dopune uvjerenja o uvjetima uređenja prostora broj: Z-01-816/2-1985. od 22. lipnja 1990 godine, izdanim od strane Općinskog zavoda za prostorno planiranje i zaštitu čovjekove okoline općine Zabok, te topografske karte izrađene u mjerilu 1:5000, broj: 345-03-01-5454 od strane Zavoda za fotogrametriju iz Zagreba u lipnju 1990. godine.

III.

Opći interes naveden u točki I. ove odluke utvrđuje se na zahtjev Hrvatske ceste, Poduzeća za održavanje, zaštitu, rekonstrukciju i izgradnju cesta u Hrvatskoj, Zagreb, Vončinina 3.

IV.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 340-01/91-03/08

Urbroj: 5030119-91-3

Zagreb, 20. lipnja 1991.

Predsjednik

Josip Manolić, v. r