Zakoni i propisi - Pravni savjeti 30 21.06.1991 Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju regionalne ceste br. 2031 dionice Gubaševo-Krapinske Toplice
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 13. Zakona o eksproprijaciji ("Narodne novine", br. 46/82, 28/87 i 39/88), a povodom zahtjeva Hrvatske ceste. Poduzeća za održavanje, zaštitu rekonstrukciju i izgradnju cesta u Hrvatskoj, Zagreb. Vončinina 3, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. lipnja 1991. donijela

ODLUKU

o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju regionalne ceste br. 2031 dionice Gubaševo-Krapinske Toplice

I.

Utvrđuje se da je od općeg interesa izgradnja regionalne ceste br. 2031 dionice Gubaševo - Krapinske Toplice. Objekt iz stavka 1. gradit će se na nekretninama koje se nalaze na području katastarskih općina Klanječko jezero, Gubaševo, Vrtnjakovec i Selno na području općine Zabok.

II.

Opći interes za izgradnju regionalne ceste br. 2031 dionice Gubaševo - Krapinske Toplice utvrđuje se na temelju Uvjerenja o uvjetma uređenja prostora broj: Z-01916/1-1985. od 25. travnja 1990. godine, Dopune uvjerenja o uvjetima uređenja prostora broj: Z-01-816/2-1985. od 22. lipnja 1990 godine, izdanim od strane Općinskog zavoda za prostorno planiranje i zaštitu čovjekove okoline općine Zabok, te topografske karte izrađene u mjerilu 1:5000, broj: 345-03-01-5454 od strane Zavoda za fotogrametriju iz Zagreba u lipnju 1990. godine.

III.

Opći interes naveden u točki I. ove odluke utvrđuje se na zahtjev Hrvatske ceste, Poduzeća za održavanje, zaštitu, rekonstrukciju i izgradnju cesta u Hrvatskoj, Zagreb, Vončinina 3.

IV.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 340-01/91-03/08

Urbroj: 5030119-91-3

Zagreb, 20. lipnja 1991.

Predsjednik

Josip Manolić, v. r