Zakoni i propisi - Pravni savjeti 30 21.06.1991 Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Fundacije Ivan Meštrović te direktora Fundacije
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 23. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 41/90) i članka 8. stavka 1. i 2. Zakona o "Fundaciji Ivan Meštrović" ("Narodne novine", broj 9/91), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 14. lipnja 1991. godine, donijela je sljedeće

RJEŠENJE

o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora "Fundacije Ivan Meštrović" te direktora Fundacije

I.

U Upravni odbor "Fundacije Ivan Meštrović", imenuju se: - za predsjednika dr. NEDJELJKO MIHANOVIĆ - za članove: dr. ANTE ČIČIN-ŠAIN mr. VESNA GIRARDI-JURKIĆ prof. dr. MILAN RAMLJAK i prof. IGOR ZIDIĆ.

II.

Gospođa MARIJA MEŠTROVIĆ, kći pok. Ivana Meštrovića, na osnovi članka 8. stavka I. navedenog zakona. doživotni je član Upravnog odbora.

III.

Direktorom "Fundacije Ivan Meštrović", imenuje se prof. MARINA BARIČEVIĆ.

Klasa: 080-02/91-01/65

Urbroj : 50304/1-91-01

Zagreb, 17. lipnja 1991

Predsjednik

Josip Manolić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.