Zakoni i propisi - Pravni savjeti 30 21.06.1991 Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Fundacije Ivan Meštrović te direktora Fundacije
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 23. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 41/90) i članka 8. stavka 1. i 2. Zakona o "Fundaciji Ivan Meštrović" ("Narodne novine", broj 9/91), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 14. lipnja 1991. godine, donijela je sljedeće

RJEŠENJE

o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora "Fundacije Ivan Meštrović" te direktora Fundacije

I.

U Upravni odbor "Fundacije Ivan Meštrović", imenuju se: - za predsjednika dr. NEDJELJKO MIHANOVIĆ - za članove: dr. ANTE ČIČIN-ŠAIN mr. VESNA GIRARDI-JURKIĆ prof. dr. MILAN RAMLJAK i prof. IGOR ZIDIĆ.

II.

Gospođa MARIJA MEŠTROVIĆ, kći pok. Ivana Meštrovića, na osnovi članka 8. stavka I. navedenog zakona. doživotni je član Upravnog odbora.

III.

Direktorom "Fundacije Ivan Meštrović", imenuje se prof. MARINA BARIČEVIĆ.

Klasa: 080-02/91-01/65

Urbroj : 50304/1-91-01

Zagreb, 17. lipnja 1991

Predsjednik

Josip Manolić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.