Zakoni i propisi - Pravni savjeti 30 21.06.1991 Pregled sastava radnih tijela Sabora Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

TAJNIŠTVO SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

U skladu s odlukama vijeća Sabora Republike Hrvatske o izborima i imenovanjima predsjednika i članova radnih tijela Sabora Republike Hrvatske, tajnik Sabora Republike Hrvatske objavljuje

PREGLED

sastava radnih tijela Sabora Republike Hrvatske

1. KOMISIJA ZA USTAVNA PITANJA

- predsjednik Komisije

VLADIMIR ŠEKS

- članovi Komisije iz Vijeća udruženog rada

IVAN BULJAN

ZVONKO ERAK

ĆIRO GRUBIŠIĆ

IVAN MATIJA

Dr. FILIP ŠALINOVIĆ

- članovi Komisije iz Vijeća općina

LUKA BEBIĆ

Mr. IVAN MUSTAĆ

JOSIP PEĆI

ĐURO PERICA

BRANKO PUHARIĆ

IVICA PERCAN

- članovi Komisije iz Društvenopolitičkog vijeća

Prof. dr. HRVOJE KAČIĆ

IVAN MILAS

IVICA RAČAN

Dr. NIKOLA VISKOVIĆ

Dr. VLADIMIR VESELICA

VICE VUKOJEVIĆ

- članovi Komisije iz reda javnih, znanstvenih i stručnih radnika

KREŠIMIR ALERIĆ

Prof dr BRANKO BABAC

Prof. dr. ARSEN BAČIĆ

ZLATKO CRNIĆ

Prof. dr. ONESIN CVITAN

DUNJA JURIĆ-KNEŽEVIĆ

PETAR KLJAIĆ

Prof. dr. DAVOR KRAPAC

Prof. dr. KRUNOSLAV OLUJIĆ

Prof. dr. BRANKO SMERDEL

Prof. dr. SMILJKO SOKOL

Prof. dr. ZDRAVKO TOMAC

2. KOMISIJA ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANJE RAVNOPRAVNOSTl NARODA I NARODNOSTI.

- predsjedrkik Komisije

Dr. ŽARKO DOMLJAN

- članovi Komisije iz Vijeća udruženog rada

Mr. DANE BJELOBABA

MIIJENKO CVJETKO

ŽELJKO JOVANOVIĆ

IVAN LESICA

Mr. MANON GIRON

- članovi Komisije iz Vijeća općina

Dr JURE BILIĆ

BOŠKO JANČIĆ

Dr. NEDJELJKO MIHANOVIĆ

RENATO MOLNAR

MIROSLAV ZAILAC

- članovi Komišije iz Društveno-političkog vijeća

Prof. dr. HRVOJE KAČIĆ

Dr. ZVONIMIR MARKOVIĆ

BOŽIDAR PETRAČ

ĐURO VIDMAROVIĆ

- članovi Komisije iz reda javnih, znanstvenih i stručnih radnika

Prof. dr. NIKOLA FILIPOVIĆ

Prof. dr. ZVONKO LEROTIĆ

Prof. dr. ĐORĐE PRIBIČEVIĆ

Doc. dr. DRAGO ROKSANDIĆ

Prof dr. NIKŠA STANČIĆ

- članovi Komisije iz reda pripadnika narodnosti

JOŽEF ČERGIĆ, na prijedlog Saveza Mađara, Osijek

JULIJANA FRUMINC, na prijedlog Saveza Rusina i Ukrajinaca, Vukovar

LEONORA JANOTA, na prijedlog Saveza Čeha i Slovaka, Daruvar

EZIO MESTROVICH, na prijedlog Talijanske unije za Istru, Rijekcu, Rijeka

VESNA PICHLER, na prijedlog Saveza Nijemaca i Austrijanaca, Osijek

3. ZAKONODAVNO-PRAVNA KOMISIJA

- predsjednik Komisije

VLADIMIR ŠEKS

- članovi Komisije iz Vijeća udruženog rada

Dr. DAMlR DASOVIĆ

EDO KOSOVIĆ

EMILIJA RAJIĆ

NINO VEDRIŠ

- članovi Komisije iz Vijeća općina

ZVONIMIR JURIĆ

MARIN MILETA

IVAN-MARIJAN SEVERINAC

SAVAN GRABUNDŽIJA

- članovi Komisije iz Društveno-političkog vijeća

Mr. MATO ARLOVIĆ

ANTE KLARIĆ

ĐURO PANJAN

MARIJAN ŠIMUNIĆ

- članovi Komisije iz reda znanstvenih i stručnih radnika

ZLATKO CRNIĆ

Prof dr. PETAR KLARIĆ

NACO ZELIĆ

BORIS TEPŠIĆ

4 KOMISIJA ZA POSLOVNIK

- predsjednik Komisije,

Mr. MATO ARLOVIĆ

- članovi Komisije iz Vijeća udruženog rada

ILIJA KNEŽEVIČ

ARKO MILJAN

IVAN MATIJA

IVAN HALAS

IVICA ČEME

JOSIP KUNAC

- članovi Komisije iz Vijeća općina

SLAVKO DEGORICIJA

DARKO BAKARIĆ

STEVO KALEMBER

VIKTOR PEZO

MARIJAN MILINOVIĆ

BRANKO ČEP

- članovi Komisije iz Društveno-političkog vijeća

IVAN VEKIĆ

VICE VUKOJEVIĆ

DELFINA ARAPOVIĆ

DRAGO ERE

VINKO BULJAN

Mr. MILO LAIĆ

5. KOMISIJA ZA RAZMATRANJE AKATA SKUPŠTINE SFRJ

- predsjednik Komisije

ĐENIO RADIĆ

- članovi Komisije iz Vijeća udruženog rada

NIKOLA MAĆEŠIĆ

JOZO TOPIĆ

JANKO RADIĆ

IVAN PENIĆ

HERNARD GRBlČ

JOSIP VALINČIĆ

- članovi Konkisije iz Vijeća općina

BOŠKO JANČIĆ

Mr. MARIJAN MALINA

BRANKO ČEP

ANTON ABRAMOVIĆ

ANTE KLARIĆ

ZLATKO LENAC

- članovi Komisije iz Društveno-političkog vijeća

IVAN LACKOVIĆ

Dr. IGOR ŠTOKOVIĆ

BOŠKO ŠILJEG

Dr. VLADIMIR VESELICA

VIKTOR GRABOVAC

Mr. JURE ŠONJE

6 KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJA

- predsjednik Komisije

IVAN MILAS

- članovi Komisije iz Vijeća udruženog rada

Mr. MILIVOJ FRANIĆ

VEDRANA GARAFULIĆ -KUKOČ

Mr. IVAN MEDARAC

DAMIR VRHOVNIK

IVAN VULETIĆ

- članovi Komisije iz Vijeća općina

GORDANA GRBIĆ

RADE JOVIČIĆ

SERGIO NEGOVETIĆ

JOSIP PEČI

ĐURO PERICA

SMILJAN RELJIĆ

- članovi Komisije iz Društveno-političkog vijeća

Mr. MATO ARLOVIĆ

ANTE JELAVIĆ

MILAN KOVAČ

MARIJAN ŠIMUNIĆ

Mr. GORDANA TURIĆ

ZVONIMIR TURK

7. ADMINISTRATIVNA KOMISIJA

- predsjednik Komisije

MILAN KOVAČ

- članovi Komisije iz Vijeća udruženog rada

SIGFRID NIKOLA

MARICA PERVAN

NINO VEDRIŠ

IVAN VULETIĆ

- članovi Komisije iz. Vijeća općina

DUŠAN BADŽA

PETAR TIČlĆ

JOSIP ĐUGUM

MIJO HLAD

- članovi Komisije iz Društveno-političkog vijeća

PETAR DŽODAN

Mr. lVAN BOBETKO

Mr. GORDANA TURlĆ

Mr. MIIJENKO ŽAGAR

8. KOMISlJA ZA DRUŠ'I'VENI NADZOR I PREDSTAVKE

- predsjednik Komisije

IVICA PERCAN

- članovi Komisije iz Vijeća udruženog rada

Mr. DANE BJELOBABA

IVAN FRANOLIĆ

IVAN BULJAN

VLADO JAKŠIĆ

VJEKOSLAV STUDEN

NEDJELJKO MATiĆ

- članovi Komisije iz Vijeća općina

KRUNOSLAV ANTIĆ

MIROSLAV ČlČEK

ZLATKO RAIČ

MIROSLAV MODRUŠAN

NIKOLA BULAT

ZVONKO SALOMON

- članovi Komisije iz Društveno-političkog vijeća

MARTIN SAGNER

IVAN LACKOVIĆ

Dr. IVO VALENT

STIPE LAUŠ

Mr. JURE ŠONJE

STEVAN CUPAČ

9. KOMISIJA ZA KONTROLU ZAKONITOSTI RADA SLUŽBE DRŽAVNE SIGURNOSTI

- predsjednik Komisije

DURO PERICA

- članovi Komisije iz Vijeća udruženog rada

IVAN ORČIK

IVAN NOVOSEL

MARIJAN JURIĆ

BOŽIDAR VUČETIĆ

- članovi Komisije iz Vijeća općina

ANTUN BABIĆ

MILE IVANČIĆ

NEDJELJKO VIŠNIĆ

GRACIJANO KIRŠIČ

- članovi Komisije iz Društveno-političkog vijeća

PETAR ŠALE

VICE VUKOJEVIĆ

STEVAN CUPAĆ

MARIJA BAJT

10. ODBOR ZA VANJSKU POLITIKU

- predsjednik Odbora

Prof. dr. HRVOJE KAČIĆ

- članovi Odbora iz Vijeća udruženog rada

FRANE ĆAČIČ-ARAPOViĆ

SLAVKO BILIĆ

MILIVOJ VUKOVIĆ

VEDRAN KONJEVOD

IVICA ROGULlIĆ

ANTE PRKAČIN

- članovi Odbora iz Vijeća općina

BRANKO PUHARIĆ

STJEPAN BRČIĆ

RENATO MOLNAR

ANTUN KATUNAR

IVAN IVELJA

BRANIMIR SALIJEVIĆ

- članovi Odbora iz Društveno-političkog vijeća

Mr IVAN ŠORIĆ

ALOJZ MARKAČ

Mr. NEVEN JURICA

ZVONIMIR TURK

ŽELJKO MAŽAR

11. ODBOR ZA UNUTARNJU POLITIKU I NARODNU OBRANU

- predsjedklik Odbora

Mr. IVAN BOBETKO

- članovi Odbora iz Vijeća udruženog rada

MILE GLUMAC

BRANKO SABLlAK

ANTE PRKAČIN

IGOR MEŠTROVIĆ

MLADEN ŠKORIĆ

Dr. DAMIR DASOVIĆ

- članovi Odbora iz Vijeća općina

DARKO HRASTOVAC

MIŠKO GRANJAŠ

MILIĆ NAPIJALO

SMILJAN RELJIĆ

MILE IVANČIĆ

JOSIP PEĆI

- članovi Odbora iz Društveno-političkog vijeća

PETAR DŽODAN

BERISLAV LIĆINA

ĐURO PANJAN

MARIJAN GERECI

BOŠKO ŠILJEG

Dr. VICKO KRAJANČIĆ

12. ODBOR ZA EKONOMSKU POLITIKU I RAZVOJ

- predsjednik Odbora

IVICA GAŽI

- članovi Odbora iz Vijeća udruženog rada

IVAN HALAS

ANTE ŠIMARA

MILOŠ PETROVIĆ

VELJKO TURKOVIĆ

IVAN BABIĆ

Mr. ANTON CERIN

- članovi Odbora iz Vijeća općina

GORAN BILJAN

VELJKO PJEVAC

DANE SUČIĆ

Mr. IVAN LIKER

MARIJAN MILINOVIĆ

VIKTOR PEZO

- članovi Odbora iz Društveno-političkog vijeća

Mr. IVAN BOBETKO

Dr. VLADIMIR VESELICA

DRAGO EREŠ

Mr. VLADIMlR BOGATI

BOŽIDAR JUKIĆ

DARKO ČARGONJA

13. ODBOR ZA POLJODJELJSTVO, SELO I SELJAŠTVO

- predsjednik Odbora

STJEPAN SULIMANAC

- članovi Odbora iz Vijeća udruženog rada

JOSIP PANKRETIĆ

ANTUN LOVRIĆ

BOLTA JALŠOVEC

IVAN BABIĆ

ĐURO KLJAJIĆ

JADRANKO MIJALIĆ

- članovi Odbora iz Vijeća općina

KRUNOSLAV ANTIĆ

DARKO BA KARIĆ

JOSIP BALIA

ANTUN KATUNAR

IVAN-MARIJAN SEVERINAC

PETAR TIČlĆ

- članovi Odbora iz Društveno-političkog vijeća

VINKO BULJAN

Mr MIJO LAIĆ

MARIJAN GERECI

Mr. JURE ŠONJE

PETAR DŽODAN

14. ODBOR ZA TURIZAM

- predsjednik Odbora

Mr. MILIVOJ FRANIĆ

- članovi Odbora iz Vijeća udruženog rada

ŠIME KALČIĆ

IVO JELIĆ

ILJO MARTlNOVIĆ

SIGFRID NIKOLA

VJEKOSLAV STUDEN

- članovi Odbora iz Vijeća općina

Dr. BRANKO BOŽINOVIĆ

IVAN DUJMOVIĆ

Mr. IVAN MUSTAĆ

BRANIMIR SALIJEVIĆ

STEVO KALEMBER

ZLATKO RAIĆ

- članovi Odbora iz Društveno-političkog vijeća

STIPE LAUŠ

Dr. VLADIMIR.VESELICA

Mr. JURE ŠONJE

DARKO ČARGONJA

Dr. VICKO KRAJANČIČ

LUCIANO SUŠANJ

5. ODBOR ZA PlTANJA POLITIČKOG SISTEMA

- predsjednik Odbora

GORDANA GRBIĆ

- članovi Odbora iz Vijeća udruženog rada

DAMIR BILIĆ

Mr. JOSIP JURAS

ANTE KRAJINA

Mr. IVAN KOVAČ

PETAR BOŠNJAKOVIĆ

JOVAN VUKOBRAT

- članovi Odbora iz Vijeća općina

DAVOR ARAS

GORAN BILJAN

DAVOR GOLIĆ

DARKO HRASTOVEC

DRAGOLJUB KRALJEVIĆ

Dr. JOSIP PODBEVŠEK

- članovi Odbora iz Društveno-političkog vijeća

Dr. STJEPAN BLAŽINKOV

DELFINA ARAPOVIĆ

Dr. IVO VALENT

Dr. IGOR ŠTOKOVIĆ

Dr. IVIĆ PAŠALIĆ

VIKTOR GRABOVAC

6. ODBOR ZA BUDŽET I FINANCIJE

- predsjednik Odbora

Dr. ŠIME DODAN

- članovi Odbora iz Vijeća udruženog rada

JOSIP RUŠEC

JADRANKO MIJALIĆ

LJERKA ERCEGOVIĆ

MATE KOSTELAC

STJEPAN ČOKOR

BORISLAV PEROŽIĆ

- članovi Odbora iz Vijeća općina

TOMO JENDRAŠIĆ

JOSIP KITANIĆ

IVAN KOLAK

BRANKO PRIMUŽAK

JOSIP ŠIRJAN

Mr. VLADO RAVLIĆ

- članovi Odbora iz Društveno-političkog vijeća

Mr. MILJENKO ŽAGAR

JOSO PAVIČIĆ

Mr. MILAN STOJANOVIĆ

Mr. IVAN ŠORIĆ

IVAN MEZGA

ZVONIMIR GAJŠAK

7. ODBOR ZA POMORSTVO

- predsjedlaik Odbora

FRANK ALCEO

- članovi Odbora iz Vijeća udruženog rada

MARIJAN RACAN

DRAGUTIN ŽIC

DRAGUTIN BARIĆ

ILJO MARTlNOVIĆ

DAMIR VRHOVNIK

ZORAN VERNAZZA

- članovi Odbora iz Vijeća općina

MIČE RADIŠIĆ

PETAR BRALIĆ

ZLATKO LENAC

MARIN MILETA

BftANKO STAMAĆ

ANTE VULIN

- članovi Odbora iz Društveno-političkog vijeća

Prof. dr. HRVOJE KAČIĆ

Dr. NIKOLA JAKŠIĆ

Dr. VICKO KRAJANČIĆ

Mr. BOŽO ERLIĆ

ANTE ROJE

DARKO ČARGONJA

18. ODBOR ZA PROMET I VEZE

- predsjednik Odbora

NIKOLA KANCIJAN

- članovi Odbora iz Vijeća udruženog rada

SLAVKO VIŠTICA

EMILIJA RAJIĆ

IGOR MEŠTROVIĆ

VERA RIVOSEKI

MLADEN ŠUTALO

BOŽIDAR BUDANKO

- članovi Odbora iz Vijeća općina

ANTON BABIĆ

VLADIMIR ENGLMAN

JOSIP ANDRIĆ

JOŠKO KOVAČ

VELJKO PJEVAC

SAVAN GRABUNDŽIJA

- članovi Odbora iz Društveno-političkog vijeća

ZVONIMIR GAJŠAK

ZVONIMIR TURK

ALOJZ DUBIEL

Mr. MILAN STOJANOVIĆ

Mr. IVAN ŠORIĆ

19. ODBOR ZA INFORMATIKU

- predsjednik Odbora

Dr. IVAN LUČEV

- članovi Odbora iz Viječa udruženog rada

DRAGUTIN BARIĆ

Mr. JURAJ BUZOLIĆ

ANTE LASIĆ

NEDJELJKO MATIĆ

IGOR MEŠTROVIĆ

MLADEN ŠKORIĆ

- članovi Odbora iz Vijeća općina

JOSIP ANDRIĆ

SLAVKO CANJUGA

MIŠKO GRANJAŠ

DARKO HRASTOVEC

ANTUN KATUNAR

PERICA KUTLIĆ

- članovi Odbora iz Društveno-političkog vijeća

Mr VLADO BOGATI

DARKO ČARGONJA

FRANJO VRUČINA

MARIJA BAJT

SEBASTIJAN DRAGCEVIĆ

ZVONIMIR TURK

20. ODBOR ZA OBRAZOVANJE, ZNANOST I KULTURU

- predsjednik Odbora

Dr. NEDJELJIKO MIHANOVIĆ

- članovi Odbora iz Vijeća udruženog rada

VEDRAN KONJEVOD

VICE PROFACA

DAMIR MEJOVŠEK

JOSIP ZAGOREC

BOŽIDAR VUČETIĆ

ZLATKO MODALEK

- članovi Odbora iz Vijeća općina

DAVOR ARAS

MILAN BAJTO

MARIJAN MILINOVIĆ

IVAN JANEŠ

Dr. GORDANA AJDUKOVIĆ

IVAN DUJMOVIĆ

- članovi Odbora iz Društveno-političkog vijeća

IVAN HRANJEC

MARIJA BAJT

Mr. NEVEN JURICA

LUCIANO SUŠANJ

Dr. IGOR ŠTOKOVIĆ

DRAGO KRPINA

21. ODBOR ZA SOCI,IALNU POLITIKU I ZDRAVSTVO

- predsjednik Odbora

Dr. ZVOIVIMIR MARKOVIĆ

- članovi Odbora iz Vijeća udruženog rada

EMILIJA RAJIĆ

Dr. VLADIMIR SOKOLIĆ

VJEKOSLAV ŽUGAJ

Dr. FILIP ŠALINOVIČ

STJEPAN BUJAS

Dr. BOŽIDAR TYROLT

- članovi Odbora iz Vijeća općina

Dr. BRANKO BOŽINOVIĆ

Dr. ANDRIJA BULJEVIĆ

Dr. JURAJ FRAJMAN

Dr. VJEKOSLAV JAZBEC

Dr. BRANKO PROŠIĆ

Dr. JOSIP PODBEVŠEK

- članovi Odbora iz Društveno-političkog vijeća

Dr. IVAN MESIĆ

Mr. BOŽO ERLIĆ

Dr. DARKO VRTARIĆ

BOŽIDAR JUKIĆ

Dr. MILAN TAPALOVIĆ

LUCIANO SUŠANJ

22 ODBOR ZA PROSTORNO UREĐENJE

- predsjednik Odbora

VERA STANIĆ

- članovi Odbora iz Vijeća udruženog rada

ZLATKO MODALEK

Dr ENCO TIRELI

IVAN KUŠEN

VELIMIR IVANKO

MATE KOSTELAC

ZLATKO SKLEDAR

- članovi Odbora iz Vijeća općina

ANTUN BABIĆ

LUKA BEBIĆ

STJEPAN BRČIĆ

STEVO KALEMBER

Mr. IVAN LIKER

- članovi Odbora iz Društveno-političkog vijeća

Dr. NIKOLA VISKOVIĆ

ZVONIMIR ŠPIŠIĆ

SEBASTIJAN DRAGČEVIČ

DRAGO EREŠ

MARIJAN ŠIMUNIĆ

ANTE-JOZO RAMIĆ

23. ODBOR ZA ZAŠTITU PRIRODE I ČOVJEKOVE OKOLINE

- predsjednik Odbora

Dr. ANTE KUTLE

- članovi Odbora iz Vijeća udruženog rada

Mr. JOSIP JURAS

VELIMIR IVANKO

ANDELKO KRASIĆ

ANTE ŠIMARA

Dr. ENCO TIRELI

ANĐELKO KRUŽIĆEVIĆ

- članovi Odbora iz Vijeća općina

LUKA BEBIĆ

DRAŽEN BOBINAC

JOŠKO KOVAČ

SERGIO NEGOVETIĆ

Mr. IVAN LIKER

MIČE RADIŠIĆ

- članovi Odbora iz Društveno-političkog vijeća

MARIJA BAJT

ZVONIMIR ŠPIŠIĆ

Mr GORDANA TURIĆ

MARIJAN ŠIMUNIĆ

Mr IVAN TORMAŠ

LUCIANO SUŠANJ

24 ODBOR ZA PRAVOSUĐE I UPRAVU

- predsjednik Odbora

Mr. MATO ARLOVIĆ

- članovi Odbora iz Vijeća udruženog rada

Dr. ZLATKO DUIĆ

NIKO POPOVIĆ

ŽELJKO GUDAN

Dr. ANTE KUTLE

VERA RIVOSEKI

MILORAD BEKIĆ

- članovi Odbora iz Vijeća općina

MIROSLAV ČIČEK

ZVONIMIR JURIĆ

ZLATKO LENAC

MARIN MILETA

PERICA KUTLIĆ

PETAR BRALIĆ

- članovi Odbora iz Društveno-političkog vijeća

ANTE ROJE

ĐURO PANJAN

BOŠKO ŠILJEG

ANTE JELAVIĆ

ANTE KLARIĆ

BERISLAV LIČINA

25 ODBOR ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA

- predsjednik Odbora

Mr NEVEN JURICA

- članovi Odbora

MARIJA BAJT

Dr. ANDRIJA BULJEVIĆ

VEDRAN KONJEVOD

DRAGO KRPINA

MILAN KOVAČ

ŽELJKO MAZAR

BOŽIDAR JUKIĆ

Dr. NEDJELJKO MIHANOVIĆ

SERGIO NEGOVETIĆ

JOSIP PANKRETIĆ

BOŽIDAR PETRAČ

SMILJAN RELjIĆ

Dr. BrANKO PROŠIć

Dr. MILAN TAPALOVIĆ

Mr. GORDANA TURIĆ

TOMISLAV ŠUTALO

Dr VLADIMIR VESELICA

Mr. IVAN MEDARAC

BOLTA JALŠOVEC. .

Klasa:080-02/91-03/10

Zagreb, 14. lipnja 1991.

Tajnik Sabora Republike Hrvatske

Velibor Kikerec, v r