Zakoni i propisi - Pravni savjeti 30 21.06.1991 Naredba o načinu rukovanja lijekovima koji sadrže citotoksične supstancije
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

Na temelju članka 91. Zakona o upravi ("Narodne novine". br. 50/78, 50/79, 29/85, 41/90 i 47/80) ministar zdravstva izdaje

NAREDBU

o načinu rukovanja lijekovima koji sadrže citotoksične supstancije

Organizacije zdravstva u kojima se primjenjuju lijekovi koji sadrže citotoksične supstancije (citostatici) dužne su u cilju neugrožavanja zdravlja zdravstvenih radnika, radnika u zdravstvu, bolesnika i posjetitelja u bolnici, odnosno radi nezagađivanja radne i šire okoline, osigurati:

- pravilno izabrano i stručno osposobljeno osoblje medu kojim ne smiju biti osobe mlađe od 18 godina, trudnice i dojilje,

- prethodne te redovne sistematske zdravstvene preglede za osoblje koje dolazi u dodir s lijekovima koji sadrže citotoksične supstancije,

- prethodno i potom stalno osposobljavanje i usavršavanje osoblja koje dolazi u neposredan dodir s lijekovima koji sadrže citotoksične supstancije,

- evidenciju radnih mjesta i osoblja koje dolazi u neposredan dodir s lijekovima koji sadrže citotoksične supstancije,

- odgovarajući prostor za čuvanje lijekova koji sadrže citotoksične supstancije,

- odgovarajući zaštićeni prostor s protokom sterilnog zraka isključivo za pripremu lijekova koji sadrže citotoksične supstancije,

- odgovarajući prostor za odlaganje ostataka lijekova koji sadrže citotoksične supstancije, te otpadnog materijala nastalog uslijed primjene citostatskih lijekova,

- uklanjanje ostataka lijekova koji sadrže citotoksične supstancije i otpadnog materijala spaljivanjem u pećima na temperaturi višoj od 1.000 stupnjeva celzijusa, ili kemijskom metodom neutralizacije,

- odgovarajuća osobna zaštitna sredstva za osoblje koje dolazi u dodir s lijekovima koji sadrže citotoksične supstancije,

- razrađene mjere prve i hitne medicinske pomoći za slučaj ekscesnih događaja.

II.

Zdravstveni radnici i radnici u zdravstvu dužni su se pridržavati svih mjera opreza i zaštite vezanih uz čuvanje, pripremanje i primjenu lijekova koji sadrže citotoksične supstancije.

III.

Organizacije zdravstva dužne su izvijestiti Minstarstvo zdravstva o osobi koja je zadužena za organiziranje provođenja mjera iz ove naredbe.

IV.

Ova naredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 530-07/91-01/51

Urbroj : 534-02-05-91-0001

Zagreb, 11. lipnja 1991.

Ministar

prof. dr. sci: Andrija Hebrang, v. r