Zakoni i propisi - Pravni savjeti 30 21.06.1991 Odluka o utvrđivanju osnovice i stope članskog doprinosa za 1991. godinu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZADRUŽNI SAVEZ SLAVONIJE I BARANJE

Na temelju člana 28. Zakona o zadrugama, člana 2: Zakona o udruživanju u privredne komore i članka 39. Statuta Zadružnog saveza Slavonije i Baranje Osijek, Upravni odbor Saveza je na sjednici održanoj 11. lipnja 1991. godine donio

ODLUKU

o utvrđivanju osnovice i stope članskog doprinosa za 1991. godinu

1. Članski doprinos Zadružnom savezu Slavonije i Baranje plaćaju sljedeći gospodarski subjekti čije je sjedište na području Slavonije i Baranje:

- poljoprivredne zadruge,

- zadružna poduzeća,

- ostala poduzeća koja se bave kooperativnom proizvodnjom sa seljačkim gospodarstvima,

- poljoprivredne stanice,

- veterinarske stanice.

2. Osnovicu članskog doprinosa čini ostvareni bruto osobni dohodak bez umanjenja po osnovi oslobođenja i olakšica za poljoprivredne zadruge, zadružna poduzeća, poljoprivredne i veterinarske stanice, za ostala poduzeća koja se bave kooperativnom proizvodnjom, ostvareni bruto osobni dohodak radnika koji rade u sektorima, službama, radnim, poslovnim i drugim organizacionim jedinicama za kooperaciju.

3. Utvrđuje se stopa članskog doprinosa za 1991. godinu u visini od 2% na osnovicu.

4. Članski doprinos uplaćuje se u vidu mjesečnih akontacija na žiro-račun Zadružnog saveza Slavonije i Baranje Osijek, broj: 33600-603-3754, kod Službe društvenog knjigovodstva, na dan uplate poreza i doprinosa iz osobnih dohodaka.

5 Ako obveznik doprinosa ne izda u propisanoni roku nalog za izvršenje ovog doprinosa SDK će izdati nalog za uplatu doprinosa.

6. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Narodnim novinama".

7. Stupanjem na snagu ove odluke stavlja se izvan snage Odluka Zadružnog saveza Slavonije i Baranje Osijek o stopi članskog doprinosa za 1991. godinu objavljena u "Narodnim novinama" broj 57/1990.

8 Ova odluka primjenjuje se od 1. siječnja 1991. godine.

Broj: 50-1-91.

Osijek, 12. lipnja 1991.

Predsjednik Saveza

Stevo Banić, dipl. ing. polj., v. r