Zakoni i propisi - Pravni savjeti 29 17.06.1991 Odluka o neprimjenjivanju odredaba zakona o Službi društvenog knjigovodstva
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 9c. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 56/90 i 8/91) Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 14. lipnja 1991, donijela je

ODLUKU

o neprimjenjivanju odredaba zakona o Službi društvenog knjigovodstva ("Službeni list" SFRJ, br. 70/83,16/86, 72/86, 74/87, 37/88, 61/88, 57/89, 79/90, 84/90 i 20/81) na teritoriju Republike Hrvatske

I.

Na teritoriju Republike Hrvatske ne primjenjuju se slijedeće odredbe Zakona o Službi društvenog knjigovodstva ("Službeni list" SFRJ, br. 70/83 16/86. 72/86, 74/87, 37/88. 61/88. 57/89, 79/90, 84/90 i 20/91), i to: u članku 107. dopuna stavka 3., u članku 145. dopuna stavaka 3., 4. i 5.. članak l69a. (iz članka 3. do 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Službi društvenog knjigovodstva "Službeni list" SFRJ, br. 79/90). U članku 145. dopuna stavka 3., te izmjena članka l69a. (iz članka 1. i 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Službi društvenog knjigovodstva "Službeni list" SFRJ, br. 64/90). Izmjena članka 111., odredba o brisanju članka 112., odredba o brisanju stavka 4. članka 118., dopuna članka 169a. (iz članka 2., 3., 4. i 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Službi društvenog knjigovodstva "Službeni list" SFRJ, br. 20/91). Na teritoriju Republike Hrvatske ne primjenjuju se odredbe propisa donesenih na temelju Zakona o Službi društvenog knjigovodstva koje su u suprotnosti s Ustavom Republike Hrvatske i ovom odlukom.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 470-02/91-0l/09

Urbroj : 5030116-91-3

Zagreb, 14. lipnja 1991.

Predsjednik

Josip Manolić, v. r