Zakoni i propisi - Pravni savjeti 29 17.06.1991 Odluka o kriterijima i uvjetima uključivanja novčanih sredstava Republike Hrvatske u depozite banaka na području Republike
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 33. Zakona o izvršenju Proračuna Republike Hrvatske za 1991. godinu ("Narodne novine", br. 58/90). Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 14. lipnja t991. godine, donijela je

ODLUKU

o kriterijima i uvjetima uključivanja novčanih sredstava Republike Hrvatske u depozite banaka na području Republike

1. Novčana sredstva Republike Hrvatske za proračunsku 1991. godinu koja se vode kod organizacijskih jedinica Službe društvenog knjigovodstva u Republici Hrvatskoj, vodit će se u depozitima banaka sa sjedištem na području Republike, prema kriterijima i uvjetima utvrdenim ovom odlukom.

2. Raspodjela sredstava iz točke 1. ove odluke izvršit će se uz slijedeće kriterije i uvjete:

- uključivanje novčanih sredstava u depozit banaka sa sjedištem u Republici obavlja se prema učešću društveno-političkih zajednica u formiranju prihoda republičkog proračuna:

- visina učešća svake pojedine banke u novčanim sredstvima republičkog proračuna utvrduje se u zavisnosti od iznosa učešća pojedinih društveno-političkih zajednica na čijem području pretežno posluje odnosna banka:

- novčana sredstva republičkog proračuna uključuju se u depozit samo onih banaka koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj ;

- banke će obračunavati i plaćati kamatu na poseban račun Ministarstvu financija Republike Hrvatske mjesečno po stopi od 40% od eskontne stope Narodne banke Jugoslavije uz primjenu konformnog načina obračuna kamate.

3. Prihodi od naplaćenih kamata na deponirana sredstva koristit će se za podmirivanje obveza Vlade Republike Hrvatske po kreditima za "Jadral" iz Obrovca, kao i za druge potrebe prema Odluci Vlade Republike Hrvatske.

4. Služba društvenog knjigovodstva Hrvatske će u tekućoj proračunskoj godini primjenjivati sljedeču raspodjelu sredstava po bankama:

__________________________________________________________________________
                        Udjel banke u% u
Banka                      novčanim sredstvima
                        republičkog proračuna
__________________________________________________________________________
Bjelovarska banka d.d. Bjelovar         1,26
Međimurska banka d.d. Čakovec          0,64
Dubrovačka banka d.d. Dubrovnik         1,85
Karlovačka banka d.d. Karlovac         3,05
Slavonska banka d.d. Osijek               5,60
Istarska banka d.d. Pula                3,27
Riječka banka d.d. Rijeka                10,44
Sisačka banka d.d. Sisak                1,81
Požeška banka d.d. Slavonska Požega       0,93
Splitska banka d.d. Split                9,07
Jadranska banka d.d. Šibenik              1,14
Varaždinska banka d.d. Varaždin         3,03
Vinkovačka banka d.d. Vinkovci         1,13
Vukovarska banka d.d. Vukovar          1,06
Dalmatinska banka d.d. Zadar              2,41
Županjska banka d.d. Županja          0,38
Zagrebačka banka d.d. Zagreb          22,99
Privredna banka d.d. Zagreb               28,22
Podravska banka d.d.                  1.52


Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. srpnja 1991. godine.

Klasa: 450-02/91-0l/22

Urbroj : 5030116-91-2

Zagreb, 14. lipnja 1991.

Predsjednik

Josip Manolić, v. r