Zakoni i propisi - Pravni savjeti 29 17.06.1991 Pravilnik o iskaznici republičkog inspektora rada
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI

Na temelju članka 123. stavka 2. Zakona o upravi ("Narodne novine", br. 16/78, 50/78, 29/85, 48/85, 41/90 i 4'i90) a u svezi s člankom t6. stavkom 1. Zakona o ustrojstvu republičke uprave ("Naradone novine", br. 4t/90 i 59/90) ministar rada i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

o iskaznici republičkog inspektora rada

Članak 1.

Pri obavljanju nadzora provedbe propisa o zaštiti na radu i radnim odnosima službeni identitet inspektora rada dokazuje se iskaznicom propisanom ovim pravilnikom.

Članak 2.

Iskaznica republičkog inspektora rada (dalje: iskaznica) sastoji se od omota tamnoplave boje veličine 95 x 65 mm i dvije unutarnje strane.

Na prednjoj strani omota otisnuti su zlatnom bojom grb Republike Hrvatske te riječi REPUBLIKA HRVATSKA ISKAZNICA REPUBLIČKOG INSPEKTORA RADA.

Obrazac iskaznice s odgovarajućim sadržajem tiskan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 3.

Inspektoru rada iskaznicu izdaje ministar rada i socijalne skrbi. Ministarstvo rada i socijalne skrbi osigurava obrazac iskaznice i vodi evidenciju o izdanim i vračenim iskaznicama iz članka 1. ovoga pravilnika.

Članak 4.

Inspektor rada koji je razriješen dužnosti inspektora dužan je Ministarstvu rada i socijalne skrbi vratiti iskaznicu na dan razrješenja.

Članak 5.

Ako inspektor rada izgubi iskaznicu ili na drugi način ostane bez nje, dužan je o tome odmah, a najkasnije u roku tri dana izvjestiti Ministarstvo rada i socijalne skrbi.

Članak 6.

Zamjena iskaznica izdanih prema dosadašnjem propisu izvršit će se u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga pravilnika.

Članak 7.

Na dan stupanja na snagu ovoga pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o legitimaciji inspektora rada ("Narodne novine", br. 50/78 i 56/83).

Članak 8.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmi dan nakon objave u Narodnim novinama.

Urbroj : 524-07-91-2

Zagreb, 23. svibnja 199t.

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar rada i socijalne skrbi

Bernardo Jurlina, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


Veličina 95 x 65 mm Prednja strana omota (tamnoplava koža)
____________________________________________________________REPUBLIKA HRVATSKAISKAZNICA
REPUBLIČKOG INSPEKTORA
RADA


____________________________________________________________

Prva strana iskaznice
_______________________________________________________________________________
(ime i prezime)_____________________fotografija
35 x 30 mm


______________________

____________________________________________
        (vlastoručni potpis)


_____________________________________________
(broj osobne karte i naziv organa koji ju je izdao)

____________________________________________________________


Druga strana iskaznice
____________________________________________________________

Vlada Republike Hrvatske


imenovala je :_________________________________________
                (ime i prezime)

_______________________________________________________
inspektorom rada. Inspektor rada ovlašten je obavljati nadzor
provedbe propisa o zaštiti na radu i radnim odnosima
na području
_______________________________________________________

_______________________________________________________

Ev. broj iskaznice:______________________________________
Datum izdavanja iskaznice:_______________________________

    M.P.          _________________________
                (potpis ministra rada i socijalne skrbi)

_____________________________________________________________


Zadnja strana omota (tamnoplava koža) prazna
__________________________________________________________________________________________________________________________