Zakoni i propisi - Pravni savjeti 29 17.06.1991 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu isplaćivanja novčanih primanja i vođenju evidencije prema akonu o posebnoj novčanoj naknadi borcima narodnooslobodilačkog rata i predratnim revolucionarima
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI

Na temelju članka 25. stavka 2. Zakona o posebnoj novčanoj naknadi borcima narodnooslobodilačkog rata i predratnim revolucionarima ("Narodne novine", broj 52/71, 48/80, 20/86 i 27/88) ministar rada i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

o izmjeni Pravilnika o načinu isplaćivanja novčanih primanja i vođenju evidencije prema akonu o posebnoj novčanoj naknadi borcima narodnooslobodilačkog rata i predratnim revolucionarima

Članak 1.

U Pravilniku o načinu isplaćivanja novčanih primanja i vođenju evidencije prema Zakonu o posebnoj novčanoj naknadi borcima narodnooslobodilačkog rata i predratnim revolucionarima ("Narodne novine", broj 54/88) član 2. mijenja se i glasi: "Novčana primanja i druge troškove iz člana 1. ovoga pravilnika isplaćuje općinski organ uprave nadležan za poslove boraca i vojnih invalida (u daljem tekstu: isplatni organ) na teret sredstava proračuna Republike Hrvatske - sredstva za posebnu novčanu naknadu, preko odgovarajućeg prolaznog računa općine."

Članak 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. srpnja 1991. godine.

Klasa : 011-02/91-01/11

Urbroj : 524-05/2-91-1

Zagreb, 24. svibnja 1991.

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske

i ministar rada i socijalne skrbi

Bernardo Jurlina, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.