Zakoni i propisi - Pravni savjeti 29 17.06.1991 Ispravak Odluke o posebnom dodatku na maloprodajne cijene naftnih derivata
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Odluci o posebnom dodatku na maloprodajne cijene naftnih derivata koja je objavljena u "Narodnim novinama", broj 25 od 1. lipnja 1991. godine, te se daje

ISPRAVAK

Odluke o posebnom dodatku na maloprodajne cijene naftnih derivata

U Odluci o posebnom dodatku na maloprodajne cijene naftnih derivata ("Narodne novine", broj 25/91) u točki IV stavku 3. umjesto riječi "do 2. u tekućem mjesecu" trebaju stajati riječi "do 20. u tekućem mjesecu".

Klasa: 310-05/91-0l/07

Urbroj : 5030103-91-8

Zagreb, 14. lipnja 1991.

Tajnik

Venceslav Cvitan, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.