Zakoni i propisi - Pravni savjeti 27 11.06.1991 Odluka o davanju garancije Republike Hrvatske po Ugovoru o kreditu,između Europske investicijske banke, Luxemburg i Hrvatskog željezničkog poduzeća, Zagreb za financiranje izgradnje tehničke putne stanice Zagreb - Borongaj
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 6. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, člana 35. Poslovnika Sabora Republike Hrvatske, članka 78. Zakona o financiranju javnih potreba ("Narodne novine", br. 58/90) i člana 2. stava 4. Zakona o kreditnim poslovima s inozemstvom ("Službeni list SFRJ", br. 84/90), Sabor Republike Hrvatske na sjednici Vijeća udruženog rada 31. svibnja 1991., Vijeća općina 31. svibnja 1991., i Društveno-političkog vijeća 31. svibnja 1991, donio je

ODLUKU

o davanju garancije Republike Hrvatske po Ugovoru o kreditu,između Europske investicijske banke, Luxemburg i Hrvatskog željezničkog poduzeća, Zagreb za financiranje izgradnje tehničke putne stanice Zagreb - Borongaj

I.

Republika Hrvatska (u daljem teksu: Republika) daje garanciju Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji da će, ako Hrvatsko željezničko poduzeće, Zagreb kao zajmoprimac ili Privredna banka Zagreb, d. d. kao garant ne otplate dospjele obveze po Ugovoru o kreditu (III..sektorski kredit za financiranje razvoja magistralnog željezničkog pravca) izmedu zajmoprimca i Europske investicijske banke (u daljnjem tekstu: Ugovor o kreditu) i Ugovor o garanciji izmedu Privredne banke Zagreb d. d. i Europske investicijske banke, te obveze ona podmiriti. Republika daje garanciju i Privrednoj banci Zagreb d. d. da će sredstva osigurati Hrvatskom željezničkom poduzeću Zagreb za podmirenje njegovih obveza po Ugovoru o kreditu. Garancije iz stavaka 1. i 2. ove točke Republika daje u visini dinarske protuvrijednosti kredita u svoti od 15,000.000 ECU (slovima: petnaest milijuna europskih novčanih jedinica) uvećanoj za pripadajuće kamate i druge troškove kredita.

II.

Hrvatsko željezničko poduzeće, Zagreb i Privredna banka Zagreb d. d. moraju Ministarstvu financija Republike Hrvatske dostaviti potpisane ugovorne dokumente i amortizacijski plan otplate kredita do kraja otplatnog razdoblja, nakon zakljućenja Ugovora o kreditu i Ugovora o garanciji i sve priloge uz te ugovore te ga pravovremeno izvijestiti o svim izmjenama i (ili) dopunama tih ugovora.

III.

Ministarstvo financija Republike Hrvatske izdaje garanciju iz stavaka 1. i 2. točke I. ove odluke.

IV.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 441-01/91-01/02

Zagreb, 31. svibnja 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.