Zakoni i propisi - Pravni savjeti 26 05.06.1991 Odluka o neprimjenjivanju Zakona o parničnom postupku (Službeni list SFRJ, br. 4/77, 36/80, 69/82, 58/84, 74/87, 57/89, 20/90, 27/90 i 35/91) na teritoriju Republike Hrvatske

Na temelju članka 9c. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 56/90 i 8/91) Vlada republike Hrvatske na sjednici održanoj 5. lipnja 1991. donjela je

ODLUKU

o neprimjenjivanju Zakona o parničnom postupku ("Službeni list SFRJ", br. 4/77, 36/80, 69/82, 58/84, 74/87, 57/89, 20/90, 27/90 i 35/91) na teritoriju Republike Hrvatske

I.

Na teritoriju Republike Hrvatske ne primjenjuju se sljedeće odredbe članka 1. do 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku ("Službeni list SFRJ" br. 35/91), u svezi članka 34. točka 2, članka 45. dopuna stavka 1., te dopuna članka 503. Zakona o parničnom postupku ("Službeni list SFRJ", br. 4/77, 36/80, 69/82, 58/84, 74/87, 57/89, 20/90, 27/90 i 35/91).

Na teritoriju Republike Hrvatske ne primjenjuju se odredbe propisa donesenih na temelju Zakona o parničnom postupku koje su u suprotnosti s Ustavom Republike Hrvatske i ovom odlukom.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama"

Klasa: 740-04/91-01/01

Urbroj: 5030115-91-2

Zagreb, 5. lipnja 1991.

Predsjednik

Josip Manolić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.