Zakoni i propisi - Pravni savjeti 26 05.06.1991 Odluka o neprimjenjivanju odredaba Zakona o Saveznom sudu (Službeni list SFRJ, br. 21/74, 20/82, 20/90 i 35/91) na teritoriju Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 9c. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 56/90 i 8/91) Vlada republike Hrvatske na sjednici održanoj 5. lipnja 1991. donjela je

ODLUKU

o neprimjenjivanju odredaba Zakona o Saveznom sudu ("Službeni list SFRJ", br. 21/74, 20/82, 20/90 i 35/91) na teritoriju Republike Hrvatske

I.

Na teritoriju Republike Hrvatske ne primjenjuju se odredbe članka 10. točka 3., članka 10a., te članka 31. stavka 2. i 3. Zakona o Saveznom sudu ("Službeni list SFRJ", br. 21/74, 20/82, 20/90 i 35/91).

Na teritoriju Republike Hrvatske ne primjenjuju se odredbe propisa donesenih na temelju Zakona o Saveznom sudu koje su u suprotnosti s Ustavom Republike Hrvatske i ovom odlukom.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 711-01/91-01/03

Urbroj: 5030115-91-2

Zagreb, 5. lipnja 1991.

Predsjednik

Josip Manolić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.