Zakoni i propisi - Pravni savjeti 26 05.06.1991. Odluka o neprimjenjivanju odredaba Zakona o osnovama sistema državne uprave i o Saveznom izvršnom vijeću i saveznim organima uprave (Službeni list SFRJ, br. 23/78, 21/82,18/85, 37/88,18/89, 40/89, 72/89, 42/90, 74/90 i 35/91) na teritoriju Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 9c. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske("Narodne novine", br. 56/90 i 8/91) Vlada Republike Hrvatskena sjednici održanoj 5. lipnja 1991. donijela je

ODLUKU

o neprimjenjivanju odredaba Zakona o osnovama sistemadržavne uprave i o Saveznom izvršnom vijeću i saveznim organima uprave("Službeni list SFRJ", br. 23/78, 21/82,18/85, 37/88,18/89, 40/89,72/89, 42/90, 74/90 i 35/91) na teritoriju Republike Hrvatske

I.

Na teritoriju Republike Hrvatske ne primjenjuju se iz Zakona o osnovamasistema državne uprave i o Saveznom izvršnom vijeću i saveznim organimauprave ("Službeni list SFRJ", br. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88,18/89, 40/89, 72/89, 42/90, 74/90 i 35/91) odredbe članaka 281a. do 281d.Na teritoriju Republike Hrvatske ne primjenjuju se odredbe propisa donesenihna temelju Zakona o osnovama sistema državne uprave i o Saveznom izvršnomvijeću i saveznim organima uprave, koje su u suprotnosti s Ustavom RepublikeHrvatske i ovom odlukom.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 023-02/91-04/06

Urbroj : 5030115-91-2

Zagreb, 5. lipnja 1991.

Predsjednik

Josip Manolić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


ttp://www.nn.hr/search/iaquery.exe">