Zakoni i propisi - Pravni savjeti 26 05.06.1991 Naredba o mjerama sprečavanja unošenja bruceloze ovaca i koza na teritorij Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti ("Narodne novine", br.11/79 i 32/87) i članka 91. Zakona o upravi ("Narodne novine", br. 16/38, 50/79, 29/85, 48/85, 41/90 i 47/90), ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

NAREDBU

o mjerama sprečavanja unošenja bruceloze ovaca i koza na teritorij Republike Hrvatske

I.

Radi sprečavanja unošenja zarazne bolesti bruceloze zabranjuj se doprema i provoz pošiljaka ovaca i koza i njihovog podmlatka iz Republike-Makedonije i Autonomne Pokrajine Kosovo na teritorij Republike Hrvatske.

Zabrana dopreme i provoza pošiljki iz stavka 1. ove točke prestat će s danom prestanka ove bolesti u navedenoj republici i pokrajini, u skladu s propisima o suzbijanjui iskorjenjivanju bruceloze goveda, ovaca. koza i svinja.

II.

Pošiljke ovaca i koza koje se zateknu na teritoriju Republike Hrvatske dok traje zabrana iz točke I ove naredbe otpremit će se odmah:

- na klanje ako su zdrave;

- na eutanaziju i neškodljivo uklanjanje, ako se u uzgoju (zapatu) serološkim ispitivanjem utvrdi pozitivna reakcija (životinje oboljele od bruceloze i životinje sumnjive na brucelozu). Troškovi nastali provođenjem mjera iz točke II. ove naredbe snosi držatelj odnosno vlasnik pošiljke ovaca i koza.

III.

Nadzor nad provođenjem odredaba ove naredbe provodi Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva - Uprava za veterinarstvo, organi općinske veterinarske inspekcije i nadležni organi Ministarstva unutarnjih poslova.

IV.

Ova naredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Ministar poljoprivrede i šumarstva

Ivan Tarnaj, dipl. ing., v. r: