Zakoni i propisi - Pravni savjeti 26 05.06.1991 Rješenje o utvrdivanju cjene osobne karte
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Na temelju člana 16. stava 2. Zakona o osobnoj karti ("Narodne novine", br. 54/74 i 40/81), ministar unutarnjih poslova donosi

RJEŠENJE

o utvrdivanju cjene osobne karte

I.

Osobe kojima se izdaje osobna karta plaćaju za nju naknadu u iznosu od 30,00 dinara

II.

Sredstva od naknade za izdane osobne karte knjižit će se na poseban račun i mogu se upotrijebiti samo za nabavu obrazaca i zaštitnih omota osobnih karata, te za podmirenje ostalih troškova u svezi sa izdvajanjem osobnih karata.

III

Stupanjem na snagu ovoga rješenja prestaje važiti Rješenje o utvrdivanju cijene osobne karte ("Narodne novine", broj 43/90).

IV.

Ovo rješenje stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Broj : 511 -0l -33-UP/I-11025/91

Zagreb, 24. svibnja 1991.

Ministar unutarnjih poslova

Josip Boljkovac, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.