Zakoni i propisi - Pravni savjeti 25 01.06.1991 Rješenje o imenovanju predsjednika, članova i tajnika Gospodarskog savjeta Vlade Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 23. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 41/90) i članka 4. Uredbe o Gospodarskom savjetu Vlade Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 11/91), Vlada Republike Hrvatske na svojoj sjednici održanoj 14. svibnja 1991. godine, donijela je sljedeće

RJEŠENJE

o imenovanju predsjednika, članova i tajnika Gospodarskog savjeta Vlade Republike Hrvatske

U Gospodarski savjet Vlade Republike Hrvatske, imenuju se :

- za predsjednika Dr. ŠIME ĐODAN. Pravni fakultet Zagreb;

- za članove:

1. Dr. NORMAN BAILEY, N. Bailey, Inc.. Washington. D. C.

2. Dr. JAKŠA BARBIĆ, Pravni fakultet Zagreb

3. Dr. ANTE DULČIĆ, Ekonomski fakutlet Zagreb

4. Dr. PERO JURKOVIĆ, Ekonomski institut Zagreb

5. Dr. TIBOR KARPATI, Ekonomski fakultet Osijek

6. Dr. BOŽIDAR MARENDIĆ, Savezni sekretar za razvoj

7. Dr. ĐORĐE PRIBIČEVIĆ, Ekonomski fakultet Zagreb

8. Dr. EMIL PRIMORAC, Sveućilište Waterloo, Kanada, London School of Economics

9. Dr. ZDENKO PROHASKA, Ekonomski fakultet Rijeka

10. RUDOLF PRPIĆ, Ured Predsjednika Republike Hrvatske

11. Dr. HRVOJE ŠOŠIĆ, znanstveni radnik

12. IVAN TARLE, Croatia banka Zagreb

13. NIKOLA VALENTIĆ, INA Zagreb

14. Dr. STJEPAN ZDUNIĆ, Ekonomski institut Zagreb, i

15. Dr. MARIJAN ŽIVKOVIĆ, Republički zavod za plan, analize i prognoze

- za tajnika ZLATKO GRGIĆ, savjetnik predsjednika Vlade Republike Hrvatske.

Klasa: 306/91-01/03

Urbroj : 50304/ 1-91-01

Zagreb, 16. svibnja 1991.

Predsjednik

Josip Manolić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.