Zakoni i propisi - Pravni savjeti 25 01.06.1991 Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U/I-169/89 od 16. svibnja 1991.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 16. svibnja 1991. godine. donio je

ODLUKA

Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U/I-169/89 od 16. svibnja 1991.

1. Ukida se odredba člana 22. Zakona o prenamjeni zajedničkih prostorija u stanove ("Narodne novine", br. 37/88) u dijelu koji glasi: "ako on ili njegovo maloljetno dijete nerna u istom mjestu stanovanja u vlasništvu obiteljsku kuću ili stan kao poseban dio zgrade koji odgovara potrebama njegovog porodičnog domaćinstva".

2. Ova odluka objavit će se u "Narodnim novinama".

Obrazloženje

Odredbom člana 22. zakona navedenog u izreci utvrđuju se uvjeti pod kojima se može sudjelovati u natječaju i ostvariti pravo na prenamjenu zajedničkih prostorija stambene zgrade u stan. Među ostalima, to su i uvjeti utvrđeni dijelom odredbe citiranim u izreci. Odlukom od 20. rujna 1990. godine. objavljenom u "Narodnim novinama", br. 43/90, Sud je utvrdio da ta odredba u citiranom dijelu nije u skladu s tada važećim Ustavom. i to s njegovim odredbama člana 229. kojima se osiguravala jednakost građana. Sud je, naime, smatrao da su njome oni građani koji ne mogu ostvariti prava temeljem navedenog zakona samo zbog toga što njihova djeca imaju u vlasništvu obiteljsku kuću odnosno stan dovedeni u nejednak položaj u odnosu na ostale građane. Oni ne samo što ne mogu ostvariti pravo na prenamjenu nego ne mogu ni sudjelovati u natječaju. Sud je, donoseći takvu odluku, imao u vidu i ustavno načelo, da je ostvarivanje prava na stan bitan uvjet socijalne sigurnosti svakog čovjeka. Pored navedenoga, Sud je smatrao da je odredba neustavna i zbog toga što ostvarivanje prava temeljem tog zakona ovisi i o tome da li je obiteljska kuća ili stan, koju ima u vlasništvu građanin odnosno njegovo maloljetno dijete, u istom mjestu stanovanja. Naime, u pomanjkanju kriterija za određivanje područja koje se smatra istim mjestom stanovanja, ovakva zakonska odredba dovodi do pravne nesigurnosti, a time i nejednakosti građana. Budući da Sabor Republike Hrvatske nije osporenu odredbu uskladio s Ustavom u roku od šest mjeseci, Sud je, u skladu s odredbom članka 45. stavka 2. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 13/91), nastavio postupak ocjene njene ustavnosti. Kako je u međuvremenu donesen novi Ustav Republike Hrvatske, to je ustavnost osporene odredbe valjalo ocijeniti u odnosu na odredbe tog ustava. Jednakost građana koja je povrijeđena osporenom odredbom, kako je to prethodno obrazloženo, utvrđena je kao jedno od temeljnih prava čovjeka i građanina odredbama članka 14. Ustava. Iz odredbe stavka 1. tog članka proizlazi da slobode i prava građana Republike Hrvatske ne mogu ovisiti ni o njihovom socijalnom podrijetlu niti o imovini ili drugim osobinama navedenim u toj odredbi. Osporena odredba, dakle, koja građaninu uskraćuje pravo sudjelovanja u natječaju za prenamjenu zajedničkh prostorija samo zbog toga što on ili njegovo maloljetno dijete imaju drugi stan, nije u skladu s ovim ustavnim odredbama.S obzirom na izneseno valjalo je odlučiti kao u izreci.

Broj: U/I-169/89

Zagreb, 16. svibnja 1991.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Zamjenjuje predsjednika

Vjekoslav Čemeljić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.