Zakoni i propisi - Pravni savjeti 24 27.05.1991 Odluka o neprimjenjivanju odredaba Zakona o općenarodnoj obrani (Službeni list SFRJ, broj 21/82 i 35/91) na teritoriju Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 9c. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 56/90 i 8/91) Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 22. svibnja 1991. donijela je

ODLUKU

o neprimjenjivanju odredaba Zakona o općenarodnoj obrani ("Službeni list SFRJ", broj 21/82 i 35/91) na teritoriju Republike Hrvatske

I.

Na teritoriju Republike Hrvatske ne primjenjuju se sljedeće odredbe Zakona o općenarodnoj obrani ("Službeni list SFRJ", broj 21/82 i 35/91), i to: članak 106, članak 122. stavak 2, članak 138. stavak 2, članak 169. stavak 3, članak 172. stavak 1, članak 195. stavak 2, kao i kaznene odredbe iz članaka 213, 214, 215, i 218. koje se odnose na naprijed navedene odredbe Zakona o općenarodnoj obrani. Na teritoriju Republike Hrvatske ne primjenjuju se odredbe propisa donesenih na temelju Zakona o općenarodnoj obrani koje su u suprotnosti s Ustavom Republike Hrvatske i ovom odlukom.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa 800-01 /91 -06/06

Urbroj : 5030115-91-3

Zagreb, 23 .svibnja 1991.

Predsjednik

Josip Manolić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.