Zakoni i propisi - Pravni savjeti 24 27.05.1991 Naredba o ribolovu povlačnim mrežama - koćama
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POMORSTVA

Na temelju članka 19. i 41. točke 1. Zakona o morskom ribarstvu (" Narodne novine", br. 44/80, 41/84, 8/88 i 9/91) ministar pomorstva donosi:

NAREDBU

o ribolovu povlačnim mrežama - koćama

I.

Pod ribolovom povlačnim pridnenim mrežama - koćama podrazumijeva se povlačenje odgovarajućih mreža sa širilicama ili bez njih po dnu mora ili neposredno iznad njega, pomoću jednog ili više brodova, u svrhu lova pridnenih (betonskih) vrsta riba i drugih morskih organizama.

II.

Ribolov povlačnim pridnenim mrežama-koćama obavlja se bez ogranićenja u toku cijele godine, osim na područjima i u vrijeme kad je ribolov tim sredstvima zabranjen odnosno ograničen zakonom i ovom naredbom.

III.

Ribolov povlačnim pridnenim mrežama - koćama zabranjen je na mjestima izmedu točaka određenih na pomorskim kartama Hidrografskog instituta Jugoslavenske ratne mornarice u Splitu:

1. u Creskom zaljevu do spojnice izmedu točaka A i B:

točka A - Rt Pernat na o. Cresu

točka B - Rt Sv. Blaž na o. Cresu

2. u Osorskom zaljevu unutar područja koje je omeđeno spojnicama izrnedu točaka A, B, C, D:

točka A - Rt Tanki na o. Zeča

točka B - Rt Koludar na o. Cres

točka C - Rt Debeli na o. Zeča

točka D - Rt Osor na o. Lošinj

3. u dijelu Unijskog kanala unutar područja koje je omeđeno spojnicama izmedu točaka A, B, C, D:

točka A - Rt Mišnjak na o. Unije

točka B - uvala Katarašćica na o. Lošinj

točka C - Rt Lokunji na o. Unije

točka D - Rt Osor na o. Lošinj

4. u Lošinjskom kanalu do spojnice izmedu točaka A i B:

točka A - most Privlaka na o Lošinj

točka B - Suha punta na o. Cres

5. u kanalu Nove Povljane i Ljubački zaljev na području koje je omeđeno spojnicama između točaka A i B te Ljubačkim vratima (Paški most) i Privlačkim gazom (Virski most):

točka A - Rt Zminka na o. Pag

točka B - Rt Rastovac na o. Vir

6. u Velebitskom kanalu na području koje je unutar spojnica između točaka A i B, te C i D, te E i F, G, te H i I i obale kopna, na području unutar spojnica između točaka J i K te L i M, kao i na području između obale o. Paga i obale kopna:

točka A - Rt Bejavec na o. Krk

točka B - svjetionik Ertak na kopnu

točka C - Rt Škuljica na o. Krk

točka D - Rt Stražica na o Prvić

točka E - Rt Šilo na o. Prvić

točka F - Rt Sajalo, na o. Goli

točka G - Rt Saramić na o. Rab

točka H - Gornji rt na o. Dolinu

točka I - Zali rt (Koromačna) na o. Pag

točka J - Ljubačka vrata

točka K - U Lisarica na kopnu

točka L - Rt Baljenica na kopnu

točka M - Rt Korotanja na kopnu

7. na području Blitvenice unutar područja koje je omeđeno spojnicama između točaka A, B, C, D, E:

točka A - o. Purara

točka B - o. Blitvenica

točka C - pozicija koja je određena azimutom 005" na o. Mažirina, udaljenost 3 Nm

točka D - pozicija koja je određena azimutom 005" na o. Mažirina, udaljenosti 15.5 Nm

točka E - pozicija koja je određena azimutom 030" na o. Purara, udaljenosti 12 Nm

8. u Zadarskom i Pašmanskom kanalu unutar područja koje je omeđeno spojnicama izmedu točaka A i R te C i D:

točka A - Oštri rat (Punta Mika) na kopnu

točka B - Svjetionik Lukoran na o. Ugljan

točka C - mjesto Pakoštane na kopnu

točka D - Rt Borovnjak na o. Pašman

9 .u Kaštelanskom zaljevu do spojnice izmedu točaka A i B:

točka A - Rt Čiovo na kopnu

točka B - Rt Marjan na kopnu

10. u Splitskom i Bračkom kanalu unutar područja koje je omeđeno spojnicama između točaka A i B te C i D:

točka A - mjesto Stobreč na kopnu

toćka B - Svjetionik Sutivan na o. Brać

točka C - sjecište lijeve obale r. Cetine i obale mora

točka D - uvala Lovrečina na o. Brač

11. u Hvarskom kanalu unutar područja koje je omeđeno spojnicama između točaka A i B, te C i D:

točka A - selo Drvenik na o. Brač

točka B - Rt Kobal na o. Hvar

točka C - Rt Gališnjak na o. Brač

točka D - Rt Planirat (Plani rat) na o. Hvar

Iznimno na područjima iz podtočke 6. stavka 1. ove točke zabranjen je ribolov svim ribolovnim sredstvima u vremenu od 15. rujna do 15. lipnja, osim sredstvima za ribolov plave ribe i to kružnom mrežom plivaricom. mrežama stsjačicama: vojgom, srdelarom i polandarom te sredstvima koja se koriste u sportskom ribolovu.

Ribolov povlačnim pridnenim mrežama - koćama dozvoljen je na mjestima izmedu točaka određenih na pomorskim kartama Hidrografskog instituta Jugoslavenske ratne mornarice iz Splita:

1. unutar područja Riječkog zaljeva koje je omeđeno spojnicama izmedu točaka A, B, C. D od 1. listopada do 31. ožujka:

točka A - uvala Martinščica na kopnu

točka B - Papratni Rt na o. Cres

točka C - Rt Jablanac na o. Cres

točka D - uvala Brseč na kopnu

2. unutar područja Riječkog zaljeva koje je omeđeno spojnicama između točaka A, B, E, F, od 1. travnja do 30. rujna:

točka A - uvala Martinščica na kopnu

točka B - Papratni Rt na o. Cres

točka E - Rt Grota na o. Cres

točka F - Rt Pelova na o. Krk

3. u dijelu Virskog mora unutar područja koje je omeđeno spojnicama iznkedu točaka A, B, C. D od 1. listopada do 31. ožujka:

točka A - Rt Križ na o. Sestrunj

točka B - Svjetionik na o. Vir

toćka C - Rt Skala na kopnu

točka D Rt Sv. Petar na o. Ugljan

4. u dijelu Zadarskog kanala unutar područja koje je omeđeno spojnicama izmedu točaka C, D, E, F od 1. studenog do 1. ožujka:

točka C - Rt Skala na kopnu

točka D - Rt Sv. Petar na o. Ugljan

točka E - Oštri rat na kopnu

točka F - Svjetionik Lukoran na o. Ugljan

5. u dijelu Srednjeg kanala unutar područja koje je omeđeno spojnicama između točaka A, B, C, D od 1. studenog do 31. ožujka:

točka A - Japlenički rt na o. Ugljan

točka B - Svjetionik Karantunić na o Ugljan

točka C - Rt Rasovnica na o. Pašman

točka D - Rt Zman na o. Dugi otok

6. u dijelu Murterskog rnora unutar područja koje je omeđeno spojnicama izmedu točaka A, B, C, D od l. studenog do 31. ožujka:

točka A - Svjetionik na o. Košara

točka B - o. Kukuljari

točka C - svjetionik na o. Mrtovnjak

točka D - o. M. Dajna

7. u dijelu Jabučke kotline koji je omeđen spojnicama izmedu točaka A, B, C, D od 1. travnja do 1. rujna: točka A - pozicija koja je određena azimutom 005" na o. Mažirina, udaljenosti 3Nm

točka B - svjetionik Mulo

točka C - pozicija koja je određena azimutom 030" na svjetionik Mulo, udaljenosti 12 Nm

točka D - pozicija koja je određena azimutom 005" na o. Mažirina, udaljenosti 15.5 Nm

8. u dijelu južno od Zlarinskog kanala na području koje je omeđeno spojnicama između točaka A, B, C, D, E, F od 1. studenog do 31. ožujka:

točka A - Svjetionikna o. Komorica

točka B - o. Tamara

točka C - o. Smokvica

točka D - o. Lukovnjak

točka E - Svjetionik na o. Mulo

točka F - o. Mažirina

9. na dijelu Bračkog i Splitskog kanala osim na područjima iz podtočaka l0. stavka 1. točke III. ove naredbe od 1. prosinca do 31. siječnja.

l0. u Hvarskom kanalu na području koje je omeđeno spojnicama izmedu točaka A i B te C i D te spojnicema izmedu točaka E, F, G te H, I, J od 1. studenog do 1. ožujka:

točka A - Rt Pelegrin na o. Hvar

točka B - Rt Ražanj na o. Brač

točka C - U. V. Farska na o. Brač

točka D - Rt Kabal na o. Hvar

točka E - Rt Gališnjak na o. Brač

točka F - Rt Planirat (Plani rat) na o. Hvar

točka G - Rt Sućuraj na o. Hvar

točka H - Rt uvale D. Vala kraj mjesta Drvenik na kopnu

točka I - Svjetionik u mjestu Makarska na kopnu

točka J - Rt Sumartin na o. Brač

11. u dijelu Mljetskog kanala unutar područja koje je omeđeno spojnicama izmedu točaka A, B, C, D, E od 1. rujna do 31. ožujka:

točka A - mjesto Borje na poluotoku Pelješac

točka B - RT Ražnjić na o. Korčula

točka C - Rt Goli na o. Mljet

točka D - Rt Gruj na o. Mljet

točka E - Rt Sokolić na o. Jakljan

12. u dijelu Neretvanskog kanala unutar područja koje je omeđeno spojnicama između točaka A, B, C, D od 1. rujna do 31. ožujka:

točka A - uvala Smarska na o. Hvar

točka B - Rt Lovišće na poluotoku Pelješac

točka C - Svjetionik Gradac na kopnu

točka D - Svjetionik Trpanj na poluotoku Pelješac.

V.

Veličina oka ni na jednom dijelu pridnene koće ni smije biti manja od 20 mm, a na košulji pridnene koće ne smije biti manja od 40 mm.

VI.

Na području zapadne obale Istre od rta Kamenjak u kursu 270o do granice s Repubikom Slovenijom dozvoljena je upotreba dubinske povlačne mreže koće s upotrebom motora do 220 kWh.

VII.

Danom stupanja na snagu ove naredbe prestaje važit Naredba o ribolovu povlačenim mrežama - koćame ("Narodne novine", broj 34/85, 26/90, 7/91, 15/91).

VIII.

Ova naredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 01-011-01/91-02/09

Urbroj : 530-01-91-2

Zagreb, 10. svibnja 1991.

Ministar pomorstva

dr. Davorin Rudolf, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.