Zakoni i propisi - Pravni savjeti 24 27.05.1991 Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U/I-255/1989 od 9. svibnja 1991.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske, na sjednici 9. svibnja 1991. godine, donio je ovu

ODLUKA

Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U/I-255/1989 od 9. svibnja 1991.

1. Ukidaju se odredbe članaka 8,13,14,15. i 16. Odluke o eksploataciji šljunka, pijeska i kamena na području općine Kardeljevo, što ju je donijela Skupština općine Kardeljevo - sada Ploče, dana 30. svibnja 1989. ("Službeni glasnik" općine Kardeljevo, broj 5/1989).

2. Ova će se odluka objaviti u "Narodnim novinama", službenom glasniku Republike Hrvatske, i u "Službenom glasniku" općine Ploče.

Razlozi

Članak 8. Odluke propisuje da je za eksploataciju mineralnih sirovina potrebno odobrenje općinskoga upravnog organa, uz navođenje uvjeta pod kojima se odobrenje izdaje. Člankom 13. određeno je eksploatacijsko polje koje se daje na upravljanje i korištenje Poljoprivrednoj zadruzi Komin, s tim da su svi korisnici tog polja dužni svoj dolazak i brodove prijavljivati toj zadruzi, a člankom 14. Odluke utvrđene su obveze Poljoprivredne zadruge Komin. Člancima 15. i 16. propisana je visina naknade za eksploataciju šljunka, pijeska i kamena, te kome ona pripada - mjesnoj zajednici odnosno Poljoprivrednoj zadruzi Komin. Ustavni sud Republike Hrvatske razmatrao je navedene odredbe u povodu prijedloga Poljoprivredne zadruge "Partizanska veza" iz Lovišta - Pelješac i odlučio kao u izreci. Ocijenio je da osporene odredbe nisu bile suglasne Zakonu o vodama ("Narodne novine", broj 32/84, 26/87, 47/89, 57/89, preč. tekst 10/90) koji je važio u vrijeme donošenja Odluke, niti su suglasne Zakonu o vodama ("Narodne novine", broj 53/90) koji je na snazi, a koji u članku 88(1) propisuje da se vađenje pijeska i šljunka ili kamena na području od značenja za održavanje jedinstvenoga vodnog režima može obavljati samo u skladu s odredbama tog Zakona. Isti zaključak slijedi i iz ustavne odredbe članka 52(2) Ustava, prema kojem se zakonom odreduje način na koji se dobra od interesa za Republiku, a pijesak, šljunak i kamen kao prirodna bogatstva to jesu, mogu upotrebljavati i iskorištavati. Kako iz zakonske definicije područja od značenja za održavanje jedinstvenog vodnog režima i iz stručnog mišljenja Ministarstva vodoprivrede o osporenoj Odluci nedvojbeno proizlazi da je korito rijeke Neretve takvo područje, iz odredbe članka 89(1) Zakona slijedi da se pijesak i šljunak na tom području mogu vaditi samo na osnovi vodoprivredne suglasnosti. a ne na osnovi odobrenja općinskoga upravnog organa, kao što je propisano člnakom 8. Odluke. Odredbe članaka 13. i 14. Odluke utvrđuju kao korisnika eksploatacijskog polja Poljoprivrednu zadrugu Komin, s tim da drugi korisnici eksploatacijskog polja to čine preko ove zadruge, što nije suglasno s odredbom članka 92(1) Zakona, prema kojoj vodoprivredna suglasnost vrijedi samo za korisnika kojem je izdana. Zakonom je također propisano (čl.136.) pod kojim se uvjetima plaća naknada za vađenje pijeska, šljunka i kamena, tko je određuje i kome se uplaćuje, pa ni odredbe članaka 15 i 16. Odluke također nisu suglasne Zakonu. Za razliku od uvodno navedene općinske regulacije naknadu po Zakonu određuje Upravni odbor "Hrvatske vodoprivrede" i naknada se uplaćuje na njezin poseban račun. U skladu s iznijetim odlučeno je kao u izreci.

Broj : U/I-255/ 1989

Zagreb, 9. svibnja 1991.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Zamjenjuje predsjednika

sudac Vjekoslav Čemeljić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranica za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave za Vaše web stranice.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice po povoljnim cijenama.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>