Zakoni i propisi - Pravni savjeti 24 27.05.1991 Odluka o izmjenama Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnih cesta i određenih objekata na cestama
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

PODUZEĆE "HRVATSKE CESTE"

Na temelju članka 43. stavka 3. Zakona o javnim cestama ("Narodne novine", br. 42/90) i članka 22. stavka 1. Statuta Poduzeća "Hrvatske ceste" - poduzeće za održavanje, zaštitu, rekonstrukciju i izgradnju cesta u Hrvatskoj ("Narodne novine", br. 57/90), Upravni odbor Poduzeća "Hrvatske ceste", na 13. sjednici od 15.svibnja 1991. donio je

ODLUKU

o izmjenama Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnih cesta i određenih objekata na cestama

Članak 1.

U Odluci o visini posebnih naknada za upotrebu javnih cesta i određenih objekata na cestama ("Narodne novine", br. 5/91) članak 2. mijenja se i glasi:

Naknada za upotrebu auto-ceste Ivanja Reka -- Brodski Stupnik,ovisno o naplatnim postajam,iznosi dinara:

___________________________________________________________________________
ULAZ                          IZLAZ
I. Reka I.Grad Popovača Kutina Novska  Okučani N. Grad.    Lužani B.Stupnik
____________________________________________________________________________
I.   30,00  65,00  95,00  125,00     155,00     190,00     220,00     220,00
II.   45,00  95,00  140,00 190,00     235,00     280,00     330,00     335,00
III.  95,00  190,00 280,00 375,00     470,00     565,00     660,00     665,00
IV.   190,00 375,00 565,00 755,00     940,00     1130,00 1320,00 1330,00
____________________________________________________________________________
ULAZ                          IZLAZ
I. Grad I.Reka Popovača Kutina Novska  Okučani N. Grad.    Lužani B.Stupnik
____________________________________________________________________________
I.   30,00  30,00  65,00  95,00      125,00     155,00     190,00     190,00
II.   45,00  45,00  95,00  140,00     190,00     235,00     280,00     285,00
III..  95,00  95,00  190,00 285,00     375,00     470,00     565,00     570,00
IV.   190,00 190,00 375,00 565,00     755,00     940,00     1130,00 1140,00
____________________________________________________________________________
ULAZ                          IZLAZ
Popovaca I.Reka I. Grad Kutina Novska  Okučani N. Grad.    Lužani B.Stupnik
____________________________________________________________________________
I.   65,00  30,00  30,00  65,00      95,00      125,00     155,00     160,00
II.   95,00  45,00  45,00  95,00      140,00     190,00     235,00     240,00
III.  190,00 95,00  95,00  190,00     280,00     375,00     470,00     475,00
IV.   375,00 190,00 190,00 375,00     565,00     755,00     940,00     950,00
____________________________________________________________________________
ULAZ                          IZLAZ
Kutina I.Reka I. Grad. Popovača Novska Okučani N. Grad.    Lužani B.Stupnik
____________________________________________________________________________
I.   95,006 5,00  30,00  30,00      65,00      95,00      125,00     125,00
II.   140,00 95,00  45,00  45,00      95,00      140,00     190,00     190,00
III.  280,00 190,00 95,00  95,00      190,00     280,00     375,00     380,00
IV.   565,00 375,00 190,00 190,00     375,00     565,00     755,00     765,00
____________________________________________________________________________
ULAZ                          IZLAZ
Novska I.Reka I. Grad Popovača Kutina  Okučani N. Grad.    Lužani B.Stupnik
____________________________________________________________________________
I.   125,00 95,00  65,00  30,00      30,00      65,00      95,00      95,00
II.   190,00 140,00 95,00  45,00      45,00      95,00      140,00     145,00
III.  375,00 280,00 190,00 95,00      95,00      190,00     280,00     285,00
IV.   755,00 565,00 375,00190,00      190,00     375,00     565,00     575,00
____________________________________________________________________________
ULAZ                          IZLAZ
Okučani I.Reka I. Grad Popovača Kutina Novska      N. Grad.    Lužani B.Stupnik
____________________________________________________________________________
I.   155,00 125,00 95,00  65,00      30,00      30,00      65,00      65,00
II.   235,00 190,00 140,00 95,00      45,00      45,00      95,00      95,00
III.  470,00 375,00 280,00 190,00     95,00      95,00      190,00     195,00
IV.   940,00 755,00 565,00 375,00     190,00     190,00     375,00     385,00
____________________________________________________________________________
ULAZ                          IZLAZ
N. Grad I.Reka I. Grad Popovača Kutina Novska      Okučani Lužani B.Stupnik
____________________________________________________________________________
I.   190,00 155,00 125,00 95,00      65,00      30,00      30,00      35,00
II.   280,00 235,00 190,00 140,00     95,00      45,00      45,00      50,00
III   565,00 470,00 375,00 280,00     190,00     95,00      95,00      100,00
IV.  1130,00   940,00 755,00 565,00     375,00     190,00     190,00     195,00
____________________________________________________________________________
ULAZ                          IZLAZ
Lužani I.Reka I. Grad Popovača Kutina Novska      Okučani N. Grad.    B.Stupnik
____________________________________________________________________________
I.   220,00 190,00 155,00 125,00     95,00      65,00      30,00      4,00
II.   330,00 280,00 235,00 190,00     140,00     95,00      45,00      5,00
III.  660,00 565,00 470,00 375,00     280,00     190,00     95,00      10,00
IV.  1320,00   1130,00 940,00 755,00  565,00     375,00     190,00     15,00
____________________________________________________________________________
ULAZ                          IZLAZ
B. Stup. I.Reka I. Grad Popovača Kutina Novska     Okučani N. Grad.    Lužani
____________________________________________________________________________
I.   220,00 190,00 160,00 125,00     95,00      65,00      35,00      4,00
II.   335,00 285,00 240,00 190,00     145,00     95,00      50,00      5,00
III.  665,00 570,00 475,00 380,00     285,00     195,00     100,00     10,00
IV. 1330,00   1140,00 950,00 765,00  575,00     385,00     195,00     15,00
                                                        

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

Naknada za upotrebu auto-ceste Zagreb-Karlovac iznosi dinara:

Kategorija       Jastrebarsko      Karlovac
I.           30,00          60,00
II.           45,00          95,00
III.          95,00          190,00
IV. 190,00           380,00

Članak 3.

Članak 4. mijenja se i glasi:

Naknada za upotrebu tunela "Učka" i mosta kopno-otok Krk "Titov most" iznosi dinara:

Kategorija       Tunel          Most
I.           65,00          65,00
II.           100,00         100,00
III.          200,00         200,00
IV.           400,00         400,00

Članak 4.

U članku 5. stavak 1. briše se.

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu 1. lipnja 1991. godine.

Broj:345-07-04-8090/91.

Zagreb, 15. svibnja 1991.

Predsjednik Upravnog odbora Poduzeća "Hrvatske ceste"

prof. dr. Dražen Topolnik, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.