Zakoni i propisi - Pravni savjeti 24 27.05.1991 Odluka o plaćanju članskog doprinosa Privrednoj komori Zadar u 1991. godini
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

PRIVREDNA KOMORA ZADAR

Na temelju članka 29. Statuta Privredne komore Zadar i članka 2. Odluke o plaćanju članskog doprinosa Privrednoj komori Hrvatske u 1991. godini ("Narodne novine", broj 21 /91), Izvršni odbor Privredne komore Zadar na 8. sjednici održanoj 21. svibnja 1991. godine donio je

ODLUKU

o plaćanju članskog doprinosa Privrednoj komori Zadar u 1991. godini

Članak 1.

Članski doprinos Privrednoj komori Zadar plaćaju:

1. poduzeća (bez obzira na oblik vlasništva), banke i druge financijske organizacije, organizacije za osiguranje i reosiguranje (u daljnjem tekstu: obveznici doprinosa);

2. Zadružni savez Zadar i 3. udruženja samostalnih privrednika Zadar, Biograd na moru, Benkovac i Obrovac.

Članak 2.

Obveznici doprinosa, izuzevši obveznike doprinosa iz toč. 2. i 3 članka 1, plaćaju doprinos po stopi od 0,20 posto.

Članak 3.

Obveznici doprinosa za koje je u članku 2. ove odluke utvrđena stopa, obračunavaju doprinos primjenom te stopeˇna osnovicu koju čini ostvareni bruto osobni dohodak (čisti osobni dohodak s porezima i doprinosima iz osobnog dohotka), a mjesečnu akontaciju doprinosa uplaćuju na račun 35300-637-1097 - Privredna komora Zadar kod Službe društvenog knjigovodstva Zadar na dan isplate osobnih dohodaka odnosno na dan uplate poreza i doprinosa iz osobnih dohodaka.

Članak 4.

Obveznici doprinosa izvršit će obračun uplaćenih akontacija doprinosa po periodičnom obračunu odnosno zaključnom računu na temelju podataka iz obrasca - Raspored rezultata - oznaka AOP 354.

Članak 5.

Zadružni savez Zadar plaća doprinos po stopi od 4 posto, a osnovica je prihod koji ostvari od doprinosa svojih članova. Udruženja samostalnih privrednika Zadar, Biograd na moru, Benkovac i Obrovac plaćaju doprinos po stopi od 5 posto a osnovica je prihod koji se ostvari od doprinosa svojih članova. Zadružni savez Zadar i udruženja samostalnih privrednika obračunavaju i uplaćuju doprinos tromjesečno, na račun iz članka 3. ove odluke.

Članak 6.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama" a primjenjuje se od 1. siječnja 1991. godine.

Broj : 01 /I-46/4-1991.

Zadar, 21. svibnja 1991.

Predsjednik Izvršnog odbora

mr. Branko Morić. v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.