Zakoni i propisi - Pravni savjeti 23 20.05.1991 Odluka o neprimjenjivanju odredaba Zakona o vojnoj obvezi (Službeni list SFRJ, broj 64/85, 26/89 i 30/91) na teritoriju Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 9c. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske "Narodne novine", br. 56/90 i 8/91) Vlada Republike Hrvatske na sjednici, održanoj 14. svibnja 1991. godine, donijela je

ODLUKU

o neprimjenjivanju odredaba Zakona o vojnoj obvezi ("Službeni list SFRJ", broj 64/85, 26/89 i 30/91) na teritoriju Republike Hrvatske

I.

Na teritoriju Republike Hrvatske ne primjenjuju se sljedeće odredbe u Zakonu o vojnoj obvezi ("Službeni list SFRJ", broj 64/85, 26/89 i 30/91), i to: članak 2, članak 3, članak 4, članak 9. stavak 4, članak 12. stavak 1, članak 14, članak 16, članak 18. stavak 3. članak 24. stavak 2, 3, 4. i 5, članak 26. stavak 2, članak 30. stavak 2. i 3, članak 50. stavak 3, članak 55. stavak 1, članak 57. stavak 1, članak 58. stavak 2, članak 60. stavak 3, članak 61, članak 64, članak 69. stavak 1, članak 71. stavak 3. i 7, članak 73. stavak 1, članak 75. stavak 1, 2. i 4, kao i kaznene odredbe iz članaka 77, 78, 79, 80, 81. i 82. koje se odnose na naprijed navedene odredbe Zakona o vojnoj obvezi. Na teritoriju Republike Hrvatske ne primjenjuju se odredbe propisa donesenih na temelju Zakona o vojnoj obvezi koje su u suprotnosti s Ustavom Republike Hrvatske i ovom odlukom.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa 800-01 /91-03/02

Urbroj : 5030115-91-3

Zagreb, 14. svibnja 1991.

Potpredsjednik

dr. Milan Ramljak, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.