Zakoni i propisi - Pravni savjeti 23 20.05.1991 Odluka o utvrđivanju slivnih područja u Republici Hrvatskoj
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka l0. Zakona o vodama ("Narodne novine", br. 53/90 i 9/91) Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 14. svibnja 1991. donijela je

ODLUKU

o utvrđivanju slivnih područja u Republici Hrvatskoj

I.

Ovom se odlukom utvrđuju slivna područja u Republici Hrvatskoj kako slijedi:

A) NA VODNOM PODRUČJU SLIVA SAVE

l. Sllvno područje BIĐ - BOSUT koje obuhvaća:

- na području općine Županja sve katastarske općine u cjelini.

- na području općine Vinkovci katastarske općine: Andrijaševci, Apševci, Donje Novo Selo, Djelatovci, Ilača, Ivanci, Ivankovo, Komletinci, Lipovac, Mirkovci, Nijemci, Novi Jankovci, Novi Mirkovci, Orolik, Otok, Podgrađe, Privlaka, Prkovci, Retkovci, Rokovci, Slakovci, Sremske Laze, Stari Jankovci, Stari Mikanovci, Šidski Banovci, Vinkovački Banovci, Vinkovačko Novo Selo, Vinkovci, Vođinci, Novi Mikanovci.

- na području općine Vukovar katastarske općine: Berak, Mikluševci, Svinjarevci, Sremski Čakovci, Bokšić, Tompojevci, Tovarnik.

- na području općine Đakovo katastarske općine: Breznica Đakovačka, Budrovci, Dragotin, Drenje, Đakovo, Đurđanci, Čenkovo, Gašinci, Gorjanski Ivanovci, Hrkanovci, Kondrić, Lapovci, Levanjska Varoš, Majar, Musić, Potnjani, Piškorevci, Preslatinci, Pridvorje, Satnica Đakovačka, Selci Đakovački, Sikirevačko Merolino, Strizivojna, Slobodna Vlast, Svetoblažje, Trnava, Vučevci, Viškovci, Vrbica, Novi Perkovci i Nabrđe.

2. Slivno područje BRODSKA POSAVINA koje obuhvaća:

- na području opčine Slavonski Brod sve katastarske općine osim k.o. Živike i Pričac.

3. Slivno područje CRNAC POLJE - NOVA GRADIŠKA koje obuhvaća:

- na području općine Nova Gradiška sve katastarske općine u cjelini.

- na području općine Slavonski Brod k.o. Živike i Pričac.

4. Slivno područje ORLJAVA - LONDŽA koje obuhvaća:

- na području općine Slavonska Požega sve katastarske općine u cjelini.

- na području općine Pakrac katastarske općine: Grđevica, Budići, Cikote, Zabrdski Tisovac, Prgomelje i dio k.o. Rogulje.

5. Sllvno područje ILOVA - PAKRA koje obuhvaća:

- na području općine Daruvar sve katastarske općine u cjelini.

- na području općine Pakrac sve katastarske općine osim: k.o. Grđevica, Budići, Cikote, Zabrdski Tisovac, Prgomelje i dio k.o. Rogulje.

- na području općine Grubišno Polje katastarske općine: Veliki Zdenci, Mali Zdenci, Rašenica, Turčević Polje, Mala Peratovica, Grubišno Polje i Dapčevica.

- na području općine Garešnica katastarske općine: Garešnica, Ciglenica, Hrastovac, Palešnik, Kaniška Iva, Vukovje, Prokop, Gornja Garešnica. Trnovitički Popovac, Pašijan, Kajgana, Tomašica, Dišnik, Kapelica, Hercegovac, selo Rogoža u k.o. Stupovača, Ilovski Klokočevac, Šimljanik, Bršljanica.

- na području općine Virovitica katastarska općina Jasenaš

- na području općine Kutina katastarske općine Janja Lipa i Međurić.

6. Slivno područje LONJA - STRUG koje obuhvaća:

- na području općine Kutina katastarske općine Banova Jaruga, Batina, Čaire, Gornja Jelenska, Grabov Potok, Gračenica, Husajin, Ilova, Jamarica, Katoličko Selište, Kutina, Kutinica, Ludina. Mikleuška, Okoli, Osekovo, Popovača, Potok, Repušnica, Ruškovica, Srpsko Selište, Stružec, Stupovača, Šartovac, Vidrenjak, Voloder, Vukovje Zbjegovača.

- na području općine Ivanić-Grad katastarske općine Topolje, Dubrovčak, Prečno, Caginec, Širinec, Hrastilnica, Šarampov, Križ, Bešlinec, Kloštar-Ivanić, Lepšić, Opatinec, Breška Greda, Trebovac, Posavski Bregi, Okešinec, Šušnjari, Novoselec, Ivanić-Grad i dio k.o. Šumećani, Obreška i Marča.

7. Slivno područje NOVSKA koje obuhvaća:

- na području općine Novska sve katastarske općine u cjelini.

8. Slivno područje ČESMA - GLOGOVNICA koje obuhvaća :

- na području općine Bjelovar sve katastarske općine osim k.o. Gornje Sredice, Mosti i Zdjelice.

- na području općine Čazma sve katastarske općine u cjelini.

- na području općine Križevci sve katastarske općine u cjelini.

- na području općine Garešnica katastarske općine Nova Plošćica, Šimljana, Berek, Ruškovac, Kostanjevac Berečki, Mlinska, Trnovitica, Ladislav i Trnava.

- na području općine Grubišno Polje katastarske općine: Dražica, Donja Kovačica, Veliki Grđevac, Mala Barna, Velika Peratovica, Velika Barna, Mala Jasenovača, Topolovica, Grbavac, Mali Grđevac, Gornja Kovačica, Pavlovac, Mala Pisanica, Cremušina, Zrinska, Brzaja i Sibenik.

- na području općine Vrbovec katastarske općine Brezje, Kabal, Bađinac, Paruževac, Vukšinac, Zabrđe, Gradec, Vrbovec, Gostović, Varoš, Podjales, Farkaševac, Bolč, Tučenik, Cugovac, Zvonik, Dubrava, Hruškovica, Tkalec, Fuka, Marinkovac, Zetkan, Srpska Kapela, Novaki, Brezine, Haganj, Stari Glog, Habjanovec, Preseka i Velika.

- na području općine Koprivnica katastarske općine Hudovljani, Branjska, Mala Mučna i Srem.

- na području općine Ivanić-Grad dio katastarskih općina Šumećani, Obreška i Marča.

9. Slivno područje LONJA - ZELINA koje obuhvaća:

- na području općine Dugo Selo sve katastarske općine u cjelini.

- na području općine Vrbovec katastarske općine Dijaneš, Hudovo, Lonjica, Mlaka, Negovec, Pirakovec, Rakovec, Salnik, Samoborci i Vrbovečka Poljana.

- na području općine Zeline sve katastarske općine u cjelini.

- na području općlne Novi Marof katastarske općine: Bisag, Breznica, Butkovec, Čanjevo, Đurinovec, Šćepanje, Visoko i Vinično.

10. Slivno područje KRAPINA - SUTLA koje obuhvaća:

- na području općina Pregrada, Krapina, Zabok, Zlatar-Bistrica i Donja Stubica sve katastarske općine u cjelini.

- na području općine Klanjec sve katastarske općine u cjelini i dio k.o. Prosinec.

11. Slivno područje GRADA ZAGREBA koje obuhvaća:

- na području općina Centar, Črnomerec, Dubrava, Maksimir, Medveščak, Novi Zagreb, Peščenica, Susedgrad, Trešnjevka, Trnje, Velika Gorica i Samobor sve katastarske općine u cjelini.

- na području općine Sisak dio k.o. Vukojevac i Suša.

- na području općine Zaprešić sve katastarske općine u cjelini osim dijela k.o. Prosinec.

- na području općine Sesvete sve katastarske općine u cjelini osim dijela k.o. Blaškovec I Sesvetski Kraljevec.

- na području općine Jastrebarsko dio k.o. Kalje.

12. Slivno područje SISAČKO-BANIJSKA REGIJA koje obuhvaća:

- na području općine Sisak sve katastarske općine u cjelini osim dijela k.o. Vukojevac i Suša.

- na području općina Petrinja, Glina, Kostajnica i Dvor sve katastarske općine u cjelini.

13. Slivno područje RIJEKE KUPE I IZVORIŠTA UNE koje obuhvaća:

- na području općina Donji Lapac, Duga Resa, Karlovac, Ogulin, Ozalj, Slunj, Titova Korenica, Vojnić, Vrginmost i Vrbovsko sve katastarske općine u cjelini.

- na području općine Jastrebarsko sve katastarske općine u cjelini osim dijela k.o. Kalje.

- na području općine Delnice dio k.o. Razdrto.

B) NA VODNOM PODRUČJU SLIVA DRAVE I DUNAVA

1. Slivno područje VUKA koje obuhvaća:

- na području općine Vukovar sve katastarske općine u cjelini.

- na području općine Vinkovci katastarske općine: Antin, Cerić, Gaboš, Karadžićevo, Korođ, Jarmina,

Marinci, Markušica, Nuštar, Ostrovo i Tordinci.

- na području općine Valpovo katastarske općine: Brođanci, Habijanovci i dio k.o. Petrijevaca i Bizovca.

- na području općine Osijek katastarske općine: Ada, Aljmaš, Beketinci, Bijelo Brdo, Čepin, Martinci, Čokadinci, Dalj, Dopsin, Erdut, Ernestinovo, Hrastin, Josipovac, Koprivna, Laslovo, Orlovnjak, Osijek, Palača, Retfala, Sarvaš, Šodolovci, Tenja, Tenjski Antunovac, Vladislavci i Vuka;osim dijela k.o. Bizovac.

- na području općine Našice katastarske općine: Budimci, Poganovci, Razbojište i Subotički lug.

- na području općine Đakovo katastarske općine: Bračevci, Drenjski Slatinik, Forkuševci, Gorjani, Kešinci, Koritna, Krndija, Mrzović, Paučje, Podgorje, Punitovci, Semeljci, Široko Polje i Tomašanci.

2. Slivno područje BARANJA koje obuhvaća:

- na području općine Beli Manastir sve katastarske općine u cjelini.

- na području općine Osijek katastarske općine Podravlje i Tvrđavica.

- na području općine Valpovo katastarska općina Gat i dio k.o. Bistrinci, Belišće, Valpovo, Nard i Petrijevci.

3. Sllvno područje KARAŠICA - VUČICA koje obuhvaća:

- na području općina Donji Miholjac i Orahovica sve katastarske općine u cjelini.

- na području općine Podravska Slatina katastarske općine: Bakić, Dobrović, Donja Bukovica, Gornje Predrijevo, Kozice, Mikleuš, Noskovci, Podravska Slatina, Starin, Bokani, Đurišić, Kometnik, Macute, Popovac, Sekulinci, Voćin, Čadavica, Donje Bazije, Gornja Bukovica, Gornje Viljevo, Medinci, Nova Bukovica, Sopje, Vranješevci, Čeralije, Ivanbreg, Lipovac, Meljani Gornji, Rijenci i Smude.

- na području općine Našice katastarske općine: Bokšić, Klokoševci, Našice, Niza, Podgorač, Sušine, Šaptinovci, Donja Motičina, Gazije, Kršinci, Zoljani, Ostrošinci, Feričanci, Koška, Našička Bresnica, Pribiševci, Stipanovci, Vukojevci, Martin, Ceremošnjak, Gornja Motičina, Gradac, Seona, Londica.

- na području općine Valpovo katastarske općine: Bocanjevci, Harkanovci, Ladimirevci, Šag, Vinogradci, Ivanovci, Marjančaci, Tiborjanci, Veliškovci, Zalčin, Satnica i dio k.o. Bistrinci, Belišće, Valpovo, Nard, Petrijevci i Bizovac.

4. Slivno područje BRANA VIROVITICA koje obuhvaća:

- na području općine Virovitica sve katastarske općine u cjelini osim k.o. Jasenaš.

- na području općine Đurdevac katastarske općine: Stari Gradac i Turnašica.

- na području općine Daruvar katastarske općine: Klisa i Krivaja.

- na području općine Podravska Slatina katastarske općine: Bistrica, Hum, Hum - Varoš, Kapinci, Kusonje Donje, Kusonje Gornje, Kuzma, Lisičine, Lukavac, Meljani Donji, Miholjac Gornji, Novaki, Radosavci, Sladojevci i Veška.

5. Slivno područje BISTRA ĐURDEVAC koje obuhvaća:

- na području općine Đurdevac sve katastarske općine u cjelini osim k.o. Stari Gradac i Turnašica.

- na području općine Koprivnica sve katastarske općine u cjelini osim dijela k.o. Legrad.

- na području općine Bjelovar katastarske općine: Gornje Sredice, Mosti i Zdjelice.

6. Slivno područje MEĐIMURJE koje obuhvaća:

- na području općine Čakovec sve katsstarske općine u cjelini.

- na području općine Koprivnica dio katastarske općine Legrad.

7. Sllvno područje PLITVICA - BEDNJA koje obuhvaća:

- na području općina Ludbreg, Novi Marof, Ivanec i Varaždin sve katastarske općine u cjelini.

C) NA VODNOM PODRUČJU PRIMORSKO-ISTARSKIH SLIVOVA

l. Slivno područje PRIMORSKO-GORANSKO-OTOČKIH I LIČKIH SLIVOVA koje obuhvaća:

- na području općine Cres - Lošinj, Crikvenica, Čabar, Gospić, Krk, Opatija, Otočac, Pag, Rab, Rijeka i Senj sve katastarske općine u cjelini.

- na području općine Delnice sve katastarske općine u cjelini osim dijela k.o. Razdrto.

- na području općine Pazin dio k.o. Vranja.

2. Sllvno područje ISTARSKIH SLIVOVA koje obuhvaća:

- na području općina Labin, Pula, Rovinj, Poreč, Buje i Buzet sve katastarske općine u cjelini.

- na području općine Pazin sve katastarske općine u cjeIini osim dijela k.o. Vranja.

D) NA VODNOM PODRUČJU DALMATINSKIH SLIVOVA

1. Slivno područje ZRMANJA koje obuhvaća:

- na području općina Gračac i Obrovac sve katastarske općine u cjeIini.

- na području općine Knin katastarske općine: Oton, Padane, Mokro Polje, Donji Ervenik i Gornji Ervenik.

2. Sliv ZADARSKOG PODRUČJA koje obuhvaća:

- na području općina Zadar i Biograd na moru sve katastarske općine u cjelini.

- na području općine Benkovac sve katastarske općine u cjelini osim dijela k.o. Banjevci.

3. Slivno područje KRKA koje obuhvaća:

- na području općine Drniš sve katastarske općine u cjelini.

- na području općine Benkovac dio k.o. Banjevci.

- na području općine Šibenik sve katastarske općine u cjelini i dio k.o. Sevid i Račice.

- na području općine Knin sve katastarske općine u cjeIini osim k.o. Cetina, Civljane i Kijevo.

4. Sliv SPLITSKOG PODRUČJA koje obuhvaća:

- na području općina Split, Solin i KašteIa sve katastarske općine u cjeIini.

- na području općine Trogir sve katastarske općine u cjelini i dio k.o. Sevid i Račice.

5. Sllvno područje CETINA koje obuhvaća:

- na području općina Sinj i Omiš sve katastarske općine u cjeIini.

- na području općine Knin katastarske općine: Cetina, Civljane i Kijevo.

6. Slivno područje VRLJIKA koje obuhvaćs:

- na području općine Imotski sve katastarske općine u cjeIini.

- na području općine Vrgorac dio k.o. Raščane.

7. Sllvno područje MATICA koje obuhvaća:

- na području općine Makarska sve katastarske općine u cjelini.

- na području općine Vrgorac sve katastarske općine · u cjeIini osim dijela k.o. Raščane.

- na području općine Ploče katastarske općine: Podaca, Brist, Gradac, Pasičina, Bačina i Plina.

- na području općine Metković katastarska općina: Struga.

8. Slivno područje NERETVA koje obuhvaća:

- na području općine Metković katastarske općine: Borovci, Vid, Desne, Metković, Opuzen, Slivno Ravno, Vidonje i Dobranje.

- na području općine Ploče katastarske općine Ploče i Komin.

9. Sllvno područje DUBROVNIK koje obuhvaća:

- na području općina Dubrovnik, Korčula i Lastovo sve katastarske općine u cjelini.

10. Slivno područje SREDNJODALMATINSKI OTOCI koje obuhvaća:

- na području općina Brač, Hvar i Vis sve katastarske općine u cjelini.

II

Javna vodoprivredna poduzeća organizirana za obavljanje vodoprivredne djelatnosti od značenja za slivna područja u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove odluke uskladit će svoje opće akte i poslovanje s odredbama ove odluke.

III.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaju važiti:

1. Odluka o utvrđivanju slivnih područja Vulce -- Urave - Dunava ("Narodne novine", broj 53/75),

2. Odluka o utvrđivanju slivnog područja Vrgorsko-neretvanskog polja, Dalmatinskog Rastoka i Baćinskih jezera ("Narodne novine", broj 45/76),

3. Odluke općinskih skupština o utvrđivanju slivnih područja donesene do dana stupanja na snagu Zakona o vodama ("Narodne novine", br. 53/90 i 9/91).

IV.

Ova odIuka stupa na snagu slijedećeg dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 325-03/91-01/07

Urbroj : 5030116-91-2

Zagreb, 14. svibnja 1991.

Predsjednik

Josip Manolić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.