Zakoni i propisi - Pravni savjeti 23 20.05.1991 Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra znanosti, tehnologije i informatike
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 23. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 41/90) i članka 31. stavka 2. Zakona o ustrojstvu republičke uprave ("Narodne novine", broj 41/90), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 30. travnja 1991. godine, donijela je

RJEŠENJE

o imenovanju pomoćnika ministra znanosti, tehnologije i informatike

Imenuje se prof. dr. BRANKO JEREN, pomoćnikom ministra znanosti, tehnologije i informatike, s danom 30. travnja 1991. godine. Obračunska osnova za isplatu osabnog dohotka utvrdit će se zasebnim rješenjem.

Klasa : 080-02/91-01 /53

Urbroj : 50304/ 1-91-01

Zagreb, 3. svibnja 1991.

Predsjednik

Josip Manolić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.