Zakoni i propisi - Pravni savjeti 23 20.05.1991 Naredba o mjerama sprečavanja unošenja klasične svinjske kuge u Republiku Hrvatsku
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti ("Narodne novine", br.11/79 i 32/87) i članka 91. Zakona o upravi ("Narodne novine", br. 16/78, 50/79, 29/85, 48/85, 41/90 i 47/90), ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

NAREDBU

o mjerama sprečavanja unošenja klasične svinjske kuge u Republiku Hrvatsku

I.

Radi sprečavanja unošenja zarazne bolesti klasične svinjske kuge pod pojačan veterinarsko-sanitarni nadzor stavlja se dio granice Republike Hrvatske s Republikom Bosnom i Hercegovinom i Republikom Srbijom. Zabranjuje se doprema pošiljaka svinja u Republiku Hrvatsku iz Republike Bosne i Hercegovine i Republike Srbije, kao i provoz pošiljaka svinja kroz Republiku Hrvatsku. Zabrana dopreme i provoza pošiljaka svinja iz stavka 2. ove točke prestat će nakon suzbijanja klasične svinjske kuge na zaraženim područjima u skladu s propisima o suzbijanju i iskorjenjivanju klasične svinjske kuge.

II.

Pošiljke svinja koje se zateknu na teritoriju Republike Hrvatske dok traje zabrana iz točke I. ove naredbe otpremit će se odmah:

- na klanje ako su zdrave ili ne postoji sumnja da su oboljele od klasične svinjske kuge;

- na eutanaziju i neškodljivo uklanjanje ako su svinje oboljele iti postoji sumnja da su oboljele od klasične svinjske kuge.

Troškove navedenih mjera iz stavka 1. ove točke snosi držatetj pošiljke svinja.

III.

Nadzor nad provođenjem odredaba ove naredbe provodi Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva - Uprava za veterinarstvo, organi općinske veterinarske inspekcije i nadležni organi Ministarstva unutarnjih poslova. Ova naredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 322-01/91-01/131

Urbroj : 525-01-91-1

Zagreb, 7. svibnja 1991.

Ministar poljoprivrede i šumarstva

Ivan Tarnaj, dipl. ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.