Zakoni i propisi - Pravni savjeti 23 20.05.1991 Rješenje ustavnog suda Republike Hrvatske broj U/I-27/1991. od 18. tranja 1991.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske je na sjednici 18. travnja 1991. godine donio ovo

RJEŠENJE

ustavnog suda Republike Hrvatske broj U/I-27/1991. od 18. tranja 1991.

1. Ne prihvaća se prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbe članka 88. stavka 2. Zakona o osnovnom školstvu ("Narodne novine", br. 59/90).

2. Ovo će se rješenje objaviti u "Narodnim novinama".

Obrazloženje

Odredbom navedenom u dispozitivu je određeno da prednost kod izbora ravnatelja ima, pod jednakim uvjetima, osoba s višim stupnjem stručne spreme. Stavkom članka 88. Zakona određeno je da za ravnatelja osnovne škole može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete za učitelja ili stručnog suradnika, a prema odredbi članka 73. za to se traži visoka, viša ili srednja stručna sprema. Ustavni sud nije prihvatio prijedlog Marinka Burstovića za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti članka 88, stavka 2. Zakona o osnovnom školstvu, jer za to nije našao osnove u Ustavu Republike Hrvatske. Prema stajalištu ovog Suda zakonodavcu se ne može osporiti pravo da za određena zaposlenja predvidi i određene uvjete, kao što nema zapreke da se između kandidata sa različitim stupnjevime stručne spreme, opredijeli za onoga koji garantira bolju stručnost i kvalitetu, a to je onaj koji ima viši stupanj stručne spreme. Osporena odredba ne narušava, kao što smatra podnosilac prijedloga, ustavnu garanciju iz članka 54. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske zato jer ne dovodi u pitanje slobodan izbor poziva i zaposlenja i dostupnost radnih mjesta. Radno mjesto ravnatelja osnovne škole dostupno je svima kandidatima sa jednakim uvjetima. No, podnosilac inicijative pogrešno smatra da kandidati s različitim stupnjem stručne spreme imaju jednake uvjete. Kandidati sa različitim stručnim spremama imaju samo jednake mogućnosti da kandidiraju, a izabran će biti onaj sa višom spremom. To istovremeno ne znači da za ravnatelja osnovne škole ne može biti izabran i kandidat sa srednjom stručnom spremom, ali samo u slučaju ako se na natječaj ne jave i kandidati sa višom ili visokom stručnom spremom. Iz navedenih razloga riješeno je kao u izreci

Broj : U/I-27/ 1991.

Zagreb, 18. travnja 1991.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik

Jadranko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.