Zakoni i propisi - Pravni savjeti 23 20.05.1991 Izmjene i dopune izvoda iz odluka o stopama poreza iz osobnog dohotka koji se plaćaju
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

OBJAVE

U svezi sa člankom 20. Zakona o primjeni propisa o rješavanju sukoba republičkih odnosno pokrajinskih zakona na području poreza, doprinosa i taksa ("Službeni list SFRJ", br. 47/83) Ministarstvo financija objavljuje

IZMJENE I DOPUNE IZVODA

iz odluka o stopama poreza iz osobnog dohotka koji se plaćaju prema mjestu prebivališta radnika odnosno njegove porodice i zbrojne stope doprinosa koji se plaćaju prema sjedištu isplatioca

STOPE POREZA IZ OSOBNOG DOHOTKA RADNIKA TABELA (A)

___________________________________________________________
Redni  OPĆINA Općinski    Republički   Zbrojna stopa
broj       porez      porez      (3 do 4)
___________________________________________________________
1    2        3        4       5
___________________________________________________________
5.   Brač      5,00      11,50     16,50
61.   Otočac     4.00      11,50     15,50
___________________________________________________________

Napomena

1. Zakonom o stopama neposrednih poreza i pripadnosti poreza, taksa i drugih prihoda društveno-političkim zajednicama u 1991. godini utvrđena je obveza plaćanja republičkog poreza iz osobnog dohotka radnika po stopi od 11,50% ("Narodne novine", br. 58/90).

2.a) Doprinosi iz osobnog dohotka radnika plačaju se po zbrojnoj stopi 23,52%. Ova zbrojna stopa sadrži sljedeće doprinose :

- 7,20% doprinos za zdravstveno osiguranje,

- 11,00% doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje,

- 2,50% doprinos za doplatak za djecu,

- 2,00% doprinos za zapošljavanje,

- 0,82% sredstva solidarnosti za poticanje zapošljavanja.

b) Doprinosi na osobni dohodak plaćaju se po zbrojnoj stopi 18,90%. Ova zbrojna stopa sadrži sljedeće doprinose:

- 7,20% doprinos za zdravstveno osiguranje,

- 11,00% doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje,

- 0,70% sredstva za zadovoljavanje stambenih potreba radi subvencioniranja stanarine i podstanarine.

Ovi se doprinosi plaćaju prema sjedištu poduzeća ili poslovne jedinice u smislu članka 1l. Zakona o primjeni propisa o rješavanju sukoba republičkih odnosno pokrajinskih zakona na području poreza, doprinosa i taksa ("Službeni list SFRJ", br. 47/83) a utvrđeni su sljedećim propisima:

- Zakonom o izmjeni Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine", br. 19/91),

- Zakonom o izmjeni Zakona o plaćanju doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje radnika u 1991. godini ("Narodne novine", br. 19/91),

- Zakonom o izmjeni Zakona o plaćanju doprinosa za doplatak za djecu u 1991. godini ("Narodne novine"), br. 19/91).

- Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zapošljavanju ("Narodne novine", br. 19/91),

- Zakonom o formiranju i korištenju sredstava solidarnosti za poticanje zapošljavanja ("Narodne novine", br. 33/89),

- Zakonom o prestanku važenja Zakona o izdvajanju i raspoređivanju sredstava za zadovoljavanje stambenih potreba ("Narodne novine", br. 9/91).

3. Zbrojne stope poreza i doprinosa obračunavaju se i plaćaju prema odredbama Zakona o neposrednim porezima ("Narodne novine", br. 19/91, 28/90. i 14/91) i Pravilnika o obračunavanju i plaćanju poreza iz osobnog dohotka radnika ("Narodne novine", br. 55/90).

Točka 6. mijenja se i glasi:

"Ako su isplatioci dohotka građani, porezi i doprinosi iz osobnog dohotka i na osobne dohotke uplaćuju se u korist prolaznog računa 846-21 odgovarajuće općine osim doprinosa za zdravstveno osiguranje i sredstava za zadovoIjavanje stambenih potreba radi subvencioniranja stanarine i podstanarine".

Zbrojne stope poreza i doprinosa u ovom pregledu (Tabela A) primjenjivat će se od osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 410-03/91-01/01

Urbroj : 513-07-07/91-110

Zagreb, 3. svibnja 1991.

Ministar financija

prof. dr. Marijan Hanžeković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.