Zakoni i propisi - Pravni savjeti 23 20.05.1991 Ispravak Zakona o Službi društvenog knjigovodstva Hrvatske (pročišćeni tekst)
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

OBJAVE

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Zakonu o Službi društvenog knjigovodstva Hrvatske - pročišćeni tekst, koji je objavljen u "Narodnim novinama" broj 21 od 2. svibnja 1991, te se daje

ISPRAVAK

Zakona o Službi društvenog knjigovodstva Hrvatske (pročišćeni tekst)

U članku 31. stavku 2. umjesto riječi "ostvariti" treba stajati riječ "otvarati".

Klasa: 470-02/91-01/01

Zagreb. 14. svibnja 1991.

Tajnik Zakonodavno-pravne komisije Sabora Republike Hrvatske

Florijan Boras, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.