Zakoni i propisi - Pravni savjeti 22 14.05.1991 Odluka o usklađivanju mirovina od 1. ožujka 1991.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA HRVATSKE

Na osnovi članka 30. stavka 3. Zakona o osnovnim pravima iz mirovinskog i invalidskog osiguranja ("Službeni list SFRJ", br. 23/82, 75/85, 8/87, 65/87, 87/89, 44/90 i 11/91) i članka 6. točke 13. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske ("Narodne novine", br.17/90 i 58/90), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske, na sjednici održanoj 26. travnja 1991, donosi

ODLUKU

o usklađivanju mirovina od 1. ožujka 1991.

1. Zbog porasta nominalnih osobnih dohodaka svih radnika zaposlenih na teritoriju Republike Hrvatske u mjesecu veljači 1991. u odnosu na prosinac 1990., mirovine svih korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili do 31. prosinca 1990., a koje su povećane prema Odluci o usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1991. za 5.084% ("Narodne novine", br. 15/91.), kao i mirovine korisnika koji su prava ostvarili 1. siječnja 1991. i kasnije povećavaju se od 1. ožujka 1991. za 5,01%.

2. Kao osnovica za povećanje mirovine prema točki 1. ove odluke uzima se mirovina koja je korisniku pripadala na dan 31. prosinca 1990. povećana prema Odluci o usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1991. za 5,064%, odnosno na dan stjecanja prava ako je pravo priznato 1. siječnja 1991. i kasnije.

3. Usklađivanje mirovina prema ovoj odluci obavit će se po službenoj dužnosti bez donošenja rješenja.

4. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. ožujka 1991.

Klasa: 142-14-91-23/960

Urbroj: 342-22-01-91-960

Zagreb, 26. travnja 1991.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda

mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.