Zakoni i propisi - Pravni savjeti 22 14.05.1991 Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. ožujka 1991.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA HRVATSKE

Na osnovi članka 92. stavka 1, 2. i 3. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83, 5/86, 42/87, 34/89, 57/89, 40/90 i 9/91), te članka 6. točke 13. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske ("Narodne novine", br.17/90 i 58/90), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske, na sjednici održanoj 26. travnja 1991, donosi

ODLUKU

o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. ožujka 1991.

1. Kao granična svota najnižega mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu određuje se od 1. ožujka 1991. svota od 1.894,30 dinara.

2. Prema graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja Stručna služba Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske, po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja, odredit će novu svotu zaštitnog dodatka svim korisnicima mirovine koji imaju pravo na taj dodatak.

3. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjeniuje se od 1. ožujka 1991.

Klasa: 142-14-91-23/960

Urbroj : 342-22-01-91 /960

Zagreb, 26. travnja 1991.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda

mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.