Zakoni i propisi - Pravni savjeti 21 02.05.1991 Odluka o inozemnim uredima Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 99. Ustava Republike Hrvatske od 22. prosinca 1990. dana 18. siječnja 1991. donosim slijedeću

ODLUKU

o inozemnim uredima Republike Hrvatske

Članak 1.

Inozemni ured Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: IURH) osnivaju se u drugim državama radi promicanja interesa Republike Hrvatske, uspostavljanja i učvršćivanja njezinog državnog suvereniteta i međunarodnog subjektiviteta. IURH se mogu osnivati i pri međunarodnim organizacijama u okviru OUN te pri regionalnim i interesnim udruženjima i savezima država.

Članak 2.

Dužnost je IURH da razvijaju prijateljske odnose te unapređuju političku, gospodarsku, kulturno-prosvjetnu, znanstvenotehničku, informativnu i drugu suradnju s državama i organizacijama pri kojima su osnivani.

Članak 3.

U skladu s ovom odlukom ustrojstvo, djelokrug i način rada IURH uređuje Vlada Republike Hrvatske preko svoje međuresorske grupe, koju čine predstavnici Ministarstva inozemnih poslova (MIP), Ministarstva iseljeništva, Ministarstva prosvjete i kulture, Ministarstva turizma i Ministarstva informiranja.

Članak 4.

Opunomoćene predstavnike Republike Hrvatske, koji obavljaju dužnost voditelja IURH-a imenuje i razrješuje, na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, predsjednik Republike. Oni moraju biti državljani Republike Hrvatske. Predsjednik Republike može iznimno svojom posebnom odlukom imenovati počasnog predstavnika Republike Hrvatske u inozemstvu iz reda za Republiku Hrvatsku osobito zaslužnih državljana države u kojoj IURH djeluje, ili građanina hrvatskog podrijetla, a koji može biti i voditelj poiedinog IURH.

Članak 5.

Predsjednik Republike na prijedlog Vlade utvrđuje opće smjernice za rad IURH-a i obavlja opći politički nadzor njihovog djelovanja. Na temelju i u okviru ovih smjernica Ministarstvo inozemnih poslova (MIP) neposredno upravlja i usmjerava rad IURH-a.

Članak 6.

Sredstva za rad IURH-a osiguravaju se iz državnog proračuna Republike Hrvatske i iz drugih izvora o čemu odlučuje Vlada Republike Hrvatske.

Članak 7.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u "Narodnim novinama".

Broj: 516/91

Zagreb, 18. siječnja 1981.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v r.