Zakoni i propisi - Pravni savjeti 21 02.05.1991 Uredba o dopuni Uredbe o obveznim prebijanjima obveza i potraživanja pravnih osoba u Republid Hrvatskoj
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 110. Ustava Republike Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 30. travnja 1991. godine donijela je

UREDBU

o dopuni Uredbe o obveznim prebijanjima obveza i potraživanja pravnih osoba u Republid Hrvatskoj

Članak 1.

U članku 1. stavku 1. Uredbe o obveznim prebijanjima obveza i potraživanja pravnih osoba u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", br. 12/91) iza brojke "11" dodaju se riječi: "i oblasti 12, skupine: 12014 - visoko obrazovanje; 12020 - znanstveno-istraživačka djelantost; 12031 - nakladnička i novinsko-nakladnička djelatnost; 12035 - radio i televizija; 12041 - organizacije, društva i klubovi profesionalnog športa."

Članak 2.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 306-O1/91-01/08

Urbroj 5030116-91-4

Zagreb, 30. travnja 1991.

Predsjednik

Josip Manolić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.