Zakoni i propisi - Pravni savjeti 21 02.05.1991 Odluka o izmjenama Odluke o visini premije za mlijeko, vunu, konopljine stabljike i stabljike lana, nadoknadi razlike u cijeni za prodane kolčine konzumnog mlijeka i visini trže cijene konopljine stabljike i stabljike lana
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 7a. Zakona o premijama za mlijeko, vunu, konopljine stabljike i stabljike lana te o nadoknadi razlike u cijeni za prodane količine konzumnog mlijeka ("Narodne novine", broj 14/82, 12/85. 23/87, 44/87, 30/88, 13/89, 33/89, 47/89, 2/90, 3/90 i 59/90), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 30. travnja 1991. donijela je

ODLUKU

o izmjenama Odluke o visini premije za mlijeko, vunu, konopljine stabljike i stabljike lana, nadoknadi razlike u cijeni za prodane kolčine konzumnog mlijeka i visini trže cijene konopljine stabljike i stabljike lana

I.

U Odluci o visini premije za mlijeko, vunu, konopljine stabljike i stabljike lana, nadoknadi razlike u cijeni za prodane količine konzumnog mlijeka i visini tržne cijene konopljine stabljike i stabljike lana ("Narodne novine", broj 44/90) u točki I. pod 1. u alineji prvoj riječ "0,50 din/l" zamjenjuju se riječima "1,00 din/l", a u alineji drugoj riječi "0,34 din/l" zamjenjuju se riječima "0,75 din/l". Pod 2. u alineji prvoj riječi "84,6o din/10000 litara" zamjenjuju se riječima "300.00 din/10.000 litara", u alineji drugoj riječi "16,90 dinara/10.000 litara" zamjenjuju se riječima "300.00 dinara/10.000 litara", a u alineji trećoj riječi "84,60 dinara/10.000 litara" zamjenjuju se riječima "150,00 dinara/ 10.000 litara".

II.

U točki II. riječi "700 dinara/10.000 litara" zamjenjuju se riječima "1.200 dinara/10.000 litara".

III.

U točki III. riječi "0,16 dinara/kg" zamjenjuju se rije"ima "1.00 dinara/kg".

IV.

U točki IV. riječi "0.06 dinara/kg" zamjenjuju se riječima "0.10 dinara/kg".

V.

Ova oduka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 420-03/90-01/01

Urbroj : 5030116-91-3

Zagreb, 30. travnja 1991.

Predsjednik

Josip Manolić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.