Zakoni i propisi - Pravni savjeti 21 02.05.1991 Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U/I-34/1991. od 10. travnja 1991
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske, na sjednici 10. travnja I991. godine, donio je

ODLUKA

1. Poništava se:

- Odluka Zbora gradana mjesta Vrzići od 28. studenoga 1990. godine o raspisivenju referenduma radi odlućivanja o izdvajanju mjesta Vrzići iz Mjesne zajednice Vratnik - općina Senj, i pripajanju Mjesnoj zajednici Brlog - općina Otočac:

- Odluka o izdvajanju mjesta Vrzići iz Mjesne zajednice Vratnik - općina Senj, i pripajanju Mjesnoj zajednici Brlog - općina Otočac, od 9. prosinca 1990. godine.

2. Ova odluka objavit će se u "Narodnim novinama" i službenim glasilima općina Senj i Otočac.

Obrazloženje

Skupština općine Senj - Vijeće mjesnih zajednica podnijelo je ovom Sudu zahtjev za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odluka navedenih u toć. 1. izreke ove odluke. Osporenom odlukom pod 1. alineja 1. izreke raspisan je referendum za 9. prosinca 1990. godine radi odlučivanja o izdvajanju mjesta Vrzići iz Mjesne zajednice Vratnik u općini Senj i njegovu pripajanju Mjesnoj zajednici Brlog u općini Otočac. Osporenom odlukom pod 1. alineja 2. izreke mjesto Vrzići izdvaja se iz Mjesne zajednice Vratnik u općini Senj i pripaja Mjesnoj zajednici Brlog u općini Otočac. Ustavni sud Repikblike Hrvatske prihvatio je zahtjev i poništio osporene odluke iz slijedećih razloga: Prema članu 10. stavu 2. Zakona o područjima općina u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", br. 39/62, 5/63, 13/65, 54/65, 27/67, 8/68, 20/68, 21/68, 30/70, 44/70, 48/70, 11/73, 6/74, 42/74, 1/75, 9/78, 31/80, 40/81, 5/86, 49/86, 55/86, 27/88, 29/88), odluku o raspisivanju referenduma, radi odlučivanja o izdvajanju pojedinog mjesta iz sastava odredene općine, donosi općinska skupština te općine. Nadalje, prema članu 1. stavu 2. Zakona, područja općina, tj. mjesta koja ulaze u njihov sastav, utvrđuju se isključivo zakonom. Stoga, u konkretnom slučaju, eventualnu odluku o raspisivanju referenduma radi odlučivanja o izdvajanju mjesta Vrzići iz Mjesne zajednice Vratnik može donijeti samo Skupština općine Senj, a eventualno izdvajanje mjeste Vratnik iz općine Senj i njegovo pripajanje općini Otočac moguće je ostvariti samo zakonom. Naime, područja općina. tj. mjesta koja ulaze u njihov sastav utvrđuju se isključivo zakonom. Budući da je osporene odluke donio Zbor građana mjesta Vrzići, dakle nenadležan organ, ove su odluke suprotne odredbama člana 1. stava 2. i člana 10 stava 2. navedenog zakona. Polazeći od navedenih zakonskih odredaba Sud je odlučio kao u izreci ove odluke.

Broj: U/I-34/1991.

Zagreb, 10. travnja 1991.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik

Jadranko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.