Zakoni i propisi - Pravni savjeti 21 02.05.1991 Odluka o plaćanju članškog doprinosa Privrednoj komori Hrvatske u 1991. godini
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

PRIVREDNA KOMORA HRVATSKE

Na temelju člana 44. točke 2. Statuta Privredne komore Hrvatske ("Narodne novine", br. 22/90 i 2/91). Izvršni odbor Privredne komore Hrvatske na 33. sjednici održanoj 22. travnja 1991. godine utvrdio je

ODLUKU

o plaćanju članškog doprinosa Privrednoj komori Hrvatske u 1991. godini

Članak 1.

Članski doprinos Privrednoj komori Hrvatske plaćaju: 1. poduzeća (bez obzira na oblik vlasništva), banke i druge financijske organizacije, organizacije za osiguranje i reosiguranje (u daljnjem tekstu: obveznici doprinosa). 2. Zadružni savez Hrvatske, i 3. Savez udruženja samostalnih privrednika Hrvatske.

Članak 2.

Obveznici doprinosa, izuzevši obveznike doprinosa iz stavka 2. i 3. ovoga članka, plaćaju doprinos po stopi od 1,25 promila. Javna poduzeća republičkog značaja, koja utvrđuje Sabor Republike Hrvatske, plaćaju doprinos po stopi od 3,15 promila, s tim da ne plaćaju doprinos Privrednoj komori Zagreb. Male pravne osobe, u smislu razvrstavanja prema Zakonu o računovodstvu, uplaćuju doprinos u fiksnom iznosu od 250,00 dinara mjesečno, na raćun iz članka 3. ove odluke. do 5. u mjesecu.

Članak 3.

Obveznici doprinosa za koje je u članku 2. stavku 1. i 2. ove odluke utvrđena stopa, obračunavaju doprinos primjenom te stope na osnovicu koju čini ostvareni bruto osobni dohodak (čisti osobni dohodak s porezima i doprinosima iz osobnog dohotka), a mjesečnu akontaciju doprinosa uplaćuju na račun broj: 30102-637-3567 - Privredna komora Hrvatske - kod Službe društvenog knjigovodstva, na dan uplate poreza i doprinosa iz osobnih dohodaka.

Članak 4.

Obveznici doprinose izvršit će obračun uplaćenih akontacija doprinosa po periodičnom obračunu odnosno zaključnom računu na temelju podataka iz obrasca - Raspored rezultata - oznaka AOP 354.

Članak 5.

Zadružni savez Hrvatske plaća doprinos po stopi od 4%, a osnovica je prihod koji ostvari od doprinosa svojih članova. Savez udruženja samostalnih privrednika Hrvatske plaća doprinos po stopi od 10%, a osnovica je prihod koji ostvari od doprinosa svojih članova. Zadružni savez Hrvatske i Savez udruženja samostalih privrednika Hrvatske obračunavaju i uplaćuju doprinos tromjesečno, na račun iz članka 3. ove odluke.

Članak 6.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama" a primjenjuje se od l. siječnja 1991. godine.

Broj : I-55-223/9-1991.

Zagreb, 22. travnja 1991.

Predsjednik

Ivica Gaži, dipl. ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.