Zakoni i propisi - Pravni savjeti 21 02.05.1991 Odluka o prestanku primjene Kolektivnog ugovora o zadovoljavanju stambenih potreba radnika zaposlenih kod poslodavaca na osnovi rada
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

PRIVREDNA KOMORA HRVATSKE

Na temelju članka 44. stava 1. točke 17. Statuta Privredne komore Hrvatske ("Narodne novine", br. 21/90 i 2/91) i prijedloga Saveza udruženja samostalnih privrednika Hrvatske, Izvršni odbor Privredne komore Hrvatske na 33. sjednici održanoj 22. travnja 1991. godine donio je

ODLUKU

o prestanku primjene Kolektivnog ugovora o zadovoljavanju stambenih potreba radnika zaposlenih kod poslodavaca na osnovi rada

Članak 1.

Utvrđuje se prestanak primjene Kolektivnog ugovora o zadovoljavanju stambenih potreba radnika zaposlenih kod poslodavaca na osnovi rada ("Narodne nuvine", br. 14/88), kojeg su zaključili Privredna komora Hrvatske i Vijeće Saveza sindikata Hrvatske.

Članak 2

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Broj : I-55-223/10-1991.

Zagreb, 22. travnja 1991.

Predsjednik

Ivica Gaži. dipl. ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.