Zakoni i propisi - Pravni savjeti 21 02.05.1991 Dopuna liste arbitara Stalnog izbranog suda pri Privrednoj komori Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

PRIVREDNA KOMORA ZAGREB

Na temelju članka 5. stavka 3. Pravilnika o Stalnom izbranom sudu pri Privrednoj komori Hrvatske ("Narodne novine", br. 19/85, 1/89 i 15/90), Izvršni odbor Privredne komore Hrvatske na 33. sjednici održanoj 22. travnja 1991. godine utvrdio je

DOPUNU LISTE ARBITARA

Stalnog izbranog suda pri Privrednoj komori Hrvatske

U Listi arbitara Stalnog izbranog suda pri Privrednoj komori Hrvatske objavljenoj u "Narodnim novinama", br. 26/88, iza rednog broja 105. dodaju se novi redni brojevi l06. i 107. koji glase:

"106. Mr. ANDRIJA ERAKOVIĆ, sudac Privrednog suda Republike Hrvatske, Zagreb, Iblerov trg 9.

107. Mr. PAVE DEVIČ, sudac Privrednog suda Republike Hrvatske, Zagreb, Iblerov trg br. 9."

Broj : I-55-223/11-1991.

Zagreb, 22. travnja 1991.

Predsjednik

Ivica Gaži, dipl. ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.