Zakoni i propisi - Pravni savjeti 20 30.04.1991 Odluka o imenovanju predsjednika i članova Odbora za dodjelu Nagrade Vladimir Nazor
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 6. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, člana 32. Poslovnika Sabora Republike Hrvatske i člana 6. Zakona o "Nagradi Vladimir Nazor" ("Narodne novine", br. 33/76), Sabor Republike Hrvatske, na sjednici Društveno-politićkog vijeća 18. travnja 1991, donio je

ODLUKU

o imenovanju predsjednika i članova Odbora za dodjelu "Nagrade Vladimir Nazor"

U Odbor za dodjelu "Nagrade Vladimir Nazor" imenuju se: za prcdsjednika

- PERO KVRGIĆ, dramski umjetnik za članove

- akademik MIROSLAV BEGOVIĆ, arhitekt, prof. na Arhitektonskom fakultetu

- prof. dr. FRANO ČALE, prof. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu

- NEDJELJKO FABRIO, književnik

- prof. dr. RADOVAN IVANČEVIĆ, povjesnićar umjetnosti, prof. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu

- prof. FRANO PARAć, skladatelj, prof. na Muzičkoj akademiji

- NEVA ROŠIĆ, dramska umjetnica

- prof. STIPE SIKIRICA, akademski kipar, prof. na Likovnoj akademiji

- DEJAN ŠORAK, filmski redatelj

- KRUNO BOŠNJAK, akademski kipar

- dr. KRUNO PRIJATELJ, povjesničar umjetnosti.

II.

Dosadašnji članovi Odbora Josip Marotti, Vatroslav Mirnica i dr Viktor Žmegač razrješavaju se.

Klasa: 119-02/91-01/05

Zagreb. 18. travnja 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Predsjednik

Sabora Ivan Vekić, v.r.

dr. Žarko Domljan, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.