Zakoni i propisi - Pravni savjeti 20 30.04.1991 Odluka o izboru pet sudaca Općinskog suda u Zagrebu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 6. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, člana 32. Poslovnika Sabora Republike Hrvatske i člana 67. Zakona o redovnim sudovima ("Narodne novine", br 32/88 - pročišćeni tekst, 16/90, 41/90 i 14/91), Sabor Republike Hrvatske, na sjednici Društveno-političkog vijeća 18. travnja 1991, donio je

ODLUKU

o izboru pet sudaca Općinskog suda u Zagrebu

Za suce Općinskog suda u Zagrebu ponovno se biraju

MARINA DABELIĆ,

MARIJA JERBIĆ,

VESNA LACKOVIĆ,

NERMINA STANČIĆ - ROKOTOV,

ĐURĐICA TEDESCHI.

Klasa: 711-02/91-129/O1

Zagreb, 18 travnja 1991

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v.r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.