Zakoni i propisi - Pravni savjeti 20 30.04.1991 Rješenje o razrješenju dosadašnjeg i imenovanju novog člana Administrativne komisije Vlade Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 20. stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 41/90), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 12. travnja 1991 godine, donijela je

RJEŠENJE

o razrješenju dosadašnjeg i imenovanju novog člana Administrativne komisije Vlade Republike Hrvatske

I.

Funkcije člana Administrativne komisije Vlade Republike Hrvatske, razrješuje se MARIN ČRNJA.

II.

Članom Administrativne komisije Vlade Republike Hrvatske, imenuje se dr. OSMAN MUFTIĆ.

Klasa: 080-03/91-03/10

Zagreb, 15. travnja 1991.

Predsjednik,

Josip Manolić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.