Zakoni i propisi - Pravni savjeti 20 30.04.1991 Rješenje o razrješenju dosadašnjih i imenovanju novih članova Upravnog odbora Hrvatskog fonda za razvoj
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 8. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Fondu Republike Hrvatske za razvoj ("Narodne novine", broj 42/90), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 12. travnja 1991. godine, donijela je

RJEŠENJE

o razrješenju dosadašnjih i imenovanju novih članova Upravnog odbora Hrvatskog fonda za razvoj

I.

Funkcije članova Upravnog odbora Hrvatskog fonda za razvoj, razrješuje se MILAN HRNJAK i MARIN ČRNJA.

II.

Članovima Upravnog odbora Hrvatskog fonda za razvoj, imenuju se BERNARDO JURLINA, potpresjednik Vlade Republike Hrvatske, i MIRKO SERTIĆ, pomoćnik direktora "Industrogradnje".

Klasa: 080-02/91-01/44

Zagreb, 15. travnja 1991.

Predsjednik

Josip Manolić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.