Zakoni i propisi - Pravni savjeti 20 30.04.1991 Rješenje o dopuni Rješenja o određivanju organizacija udruženog rada zdravstva za obavljanje zdravstvenih pregleda o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilima na motorni pogon
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

Na temelju člana 92. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine", br. 20/90, 9/91) ministar zdravstva donosi

RJEŠENJE

o dopuni Rješenja o određivanju organizacija udruženog rada zdravstva za obavljanje zdravstvenih pregleda o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilima na motorni pogon

I.

U Rješenju o određivanju organizacija udruženog rada zdravstva za obavljanje zdravstvenih pregleda o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilima na motorni pogon ("Narodne novine", br. 9/80, 13/80, 22/81, 53/84, 36/88, 6/90) u odjeljku I. pod B iza rednog broja 46. dodaje se "47. Medicinski centar Glina, 48. Dom zdravlja Opatija."

II.

Ovo rješenje stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 500-01/91-01/21

Urbroj : 534-02-15-9 I -1

Zagreb, 12. travnja 1991.

Ministar zdravstva

prof. dr. Andrija Hebrang, dr. sci., v. r