Zakoni i propisi - Pravni savjeti 20 30.04.1991 Pravilnik o čuvanju izbornog materijala za izbor odbornika zastupnika
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA

Na temelju članka 19. stavka 3. Zakona o izboru i opozivu odbornika i zastupnika ("Narodne novine", br. 7/90) Republička izborna komisija, na sjednici održanoj 9. travnja 1991. godine, donijela je

PRAVILNIK

o čuvanju izbornog materijala za izbor odbornika zastupnika

Članak 1.

Ovim pravilnikom uređuju se način i rokovi čuvanja izbornog materijala za izbor odbornika u skupštine općina i Skupštinu Grada Zagreba i zastupnika u Sabor Republke Hrvatske za izbore 1990.

Članak 2.

Pod izbornim materijalom, u smislu ovoga pravilnika smatraju se :

- birački spiskovi, zajedno s potvrdama iz članka 51. stavka 3. Zakona o izboru i opozivu odbornika i zastupnika,

- rješenja o imenovanju biračkih odbora (obrazac OU-4),

- prijedlozi kandidata za odbornike odnosno zastupnike (obrazac OK-3 i OK-3a),

- izjave o prihvaćanju kandidature (obrazac OK-4),

- rješenja o odbacivanju prijedloga kandidata (obrazac OK-5),

- odluke o deklaratornom utvrđivanju kandidata (obrazac OK-6),

- liste kandidata (obrazac OK-7),

- rješenja o poništavanju radnji u kandidacijskom postupku (obrazac OK-8),

- glasački listići za izbor odbornika i zastupnika,

- zapisnici o radu biračkih odbora (obrazac OI-3 i OI-3a),

- rješenja izbornih komisija (obrasci OI-4, OI-5, OI-6, OI-7 i OI-8),

- zapisnici o radu izbornih komisija (obrasci OI-9 i OI-l0),

- rješenja o određivanju ponovnih izbora (obrazac OI-11),

- uvjerenja o izboru odbornika i zastupnika (obrazac OI-12),

- prigovori, žalbe i odluke o njima,

- izvještaji izbornih komisija o provedenim izborima za odbornike i zastupnike.

Pod izbornim materijalom smatra se i materijal vezan uz postupak opoziva odbornika i zastupnika.

Članak 3.

Izborni materijal iz članka 2. ovoga pravilnika, koji je pohranjen pri skupštinama društveno-političkih zajednica prema sjedištu odgovarajuće izborne komisije za izbor zastupnika (osim izbornog materijala iz članka 2. stavka 1. alineja 9.) i izborni materijal koji je pohranjen u Republičkoj izbornoj komisiji čuvat će se u Saboru Republike Hrvatske, do predaje Arhivu Hrvatske.

Izborni materijal iz članka 2. ovoga pravilnika koji se odnosi na izbor odbornika (osim izbornog materijala iz članka 2. stavka 1. alineja 9.) čuvat će se u nadležnim arhivima.

Izborni materijal iz članka 2. alineja 9. ovoga pravilnika (glasački listići) čuvat će se pri skupštinama društveno-političkih zajednica prema sjedištu odgovarajuće izborne komisije godinu dana nakon održanih izbora.

Članak 4.

Izborni materijal iz članka 3. stavka 1. ovoga pravilnika predat će se Saboru Republike Hrvatske putem Republičke izborne komisije u roku od 3 mjeseca od dana njegova stupanja na snagu, a izborni materijal iz članka 3. stavka 2. ovoga pravilnika predat će se u istom roku nadležnim arhivima.

Članak 5.

Za čuvanje izbornog materijala iz članka 3. stavka 1. ovoga pravilnika u Saboru Republike Hrvatske osigurat će se prostorni i drugi potrebni uvjeti.

O čuvanju izbornog materijala koji se po odredbama ovoga pravilnika daje na čuvanje Saboru Republike Hrvatske brine se Republička izborna komisija.

Članak 6.

Povodom opravdanih zahtjeva građana, znanstvenih i drugih institucija Republička izborna komisija odobrit će uvid u izborni materijal odnosno njegovo korištenje .znanstvene i druge svrhe.

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti članak 6. stavak 2. Pravilnika o načinu rukovanja i čuvanja izbornog materijala ("Narodne novine", br. 23/90).

Članak 8.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 013-03/89-01/07

Broj : 57605-91-10

Zagreb, 9 travnja 1991

Predsjednik

Vjekoslav Vidović, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.