Zakoni i propisi - Pravni savjeti 20 30.04.1991 Izmjene i dopune izvoda iz odluka o stopama poreza iz osobnih dohodaka koji se plaćaju prema mjestu prebivališta radnika odnosno njegove porodice i zbrojne stope doprinosa koji se plaćaju prema sjedištu isplatioca
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

OBJAVE

U svezi sa člankom 20. Zakona o primjeni propisa c rješavanju sukoba republičkih odnosno pokrajinskih zakona na području poreza, doprinosa i taksa ("Službeni list SFRJ", br. 47/83) Ministarstvo financija objavljuje

IZMJENE I DOPUNE IZVODA

iz odluka o stopama poreza iz osobnih dohodaka koji se plaćaju prema mjestu prebivališta radnika odnosno njegove porodice i zbrojne stope doprinosa koji se plaćaju prema sjedištu isplatioca

STOPE POREZA IZ OSOBNOG DOHOTKA RADNIKA

                            Tabela (A)
______________________________________________________
                                Zbrojna
Redni  OPĆINA     Općinski    Republički   stopa
broj              porez      porez      (3 do 4)

1    2            3        4        5
______________________________________________________
4.   Bjelovar        5,70      11,50      17,20
10.   Čabar          4,40      11,50      15,90
15.   Donja Stubica      4,00      11,50      15,50
19.   Dubrovnik        10,51      11,50      22,01
28.   GraČac     4,00      11,50      15.50
38.   Knin          5,04      11,50      16.54
64.   Pakrac         5,00      11,50      16,50
78.   Slavonska Požega    4,90      11,50      16,40
80.   Slunj          4,00      11,50      15,50
______________________________________________________

NAPOMENA:

Točka 6. mijenja se i glasi:

Ako su isplatioci dohotka građani, porezi i doprinosi iz osobnog dohotka i na osobne dohotke uplaćuju se u korist prolaznog raćuna 846-21 odgovarajuće općine osim doprinosa za zdravstveno osiguranje.

Zbrojne stope poreza i doprinosa u ovom pregledu (Tabela A) primjenjivat će se od osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 410-03/91-01/01

Urbroj: 513-07-07/91-100

Zagreb, I5. travnja 199I

Ministar financija prof.

dr. Marijan Hanžeković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.