Zakoni i propisi - Pravni savjeti 19 23.04.1991 Odluka o ustanovljenju lovišta Čiovo
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 6. stava 4. u vezi s članom 9. stavom 5, članom 23. i članom 61. Zakona o lovstvu ("Narodne novine", br. 25/76 - pročišćeni tekst), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 12. travnja 1991, donijela je

ODLUKU

o ustanovljenju lovišta "Čiovo"

I.

Ustanovljuje se lovište "Čiovo" na cijeloj površini otoka Čiovo koje se prostire na dijelovima područja općina Split i Trogir. Granica lovišta "Čiovo" utvrđuje se obalnim pojasom mora. Ukupna površina lovišta "Čiovo" iznosi 2.868 ha iz koje se izuzimaju površine koje lovište ne obuhvaća sukladno članu 3. stavu 3. Zakona o lovstvu.

II.

Organizacija koja gospodari lovištem "Čiovo" dužna je granice lovišta vidno obilježiti na svim cestama i putevima na mjestima gdje od morske obale idu u pravcu unutrašnjosti otoka Čiovo. Lovište se obilježava na naćin da se na podlozi od krutog materijala koji je otporan na atmosferske utjecaje veličine 30 x 50 cm upiše naziv lovišta i naziv organizacije koja gospodari lovištem.

III

Organizacija iz točke II. ove odluke dužna je izdvojiti svake godine sredstva za isplatu naknade za štetu koju učini divljač u najmanjem iznosu od 10 000 dinara. Obveza izdvajanja sredstava za svrhu iz stava 1. ove točke prestaje kada je izdvojen iznos od 50.000 dinara. Sredstva iz stava 1. i 2. ove točke namjenska su i ne smiju se koristiti u druge svrhe.

IV.

Organizacija iz točke II. ove odluke dužna je poduzimati mjere za sprečavanje štete od divljači, i to naročito:

- donijeti godišnji plan zaštite poljoprivrednih i šumskih kultura od štete koju čini divljač prema vrsti divljači i vrsti štete;

- nabaviti u skladu s godišnjim planom iz alineje 1. ove točke, odgovarajuće repelente (odbijajuća sredstva) za zaštitu od šteta koje može počiniti zec te pravovremeno i besplatno podijeliti vlasnicima odnosno korisnicima zemljišta i voda na kojima se prostire lovište "Čiovo" s uputama o primjeni;

- tijekom cijele godine, a napose u vrijeme sazrijevanja grožđa osigurati pernatoj divljači dovoljne količine pitke vode, a najmanje pojilicu na svakih 50 ha površine lovišta ;

- u dogovoru s vlasnicima odnosno korisnicima poljoprivrednih kultura, u vrijeme i na mjestima najžešćeg napada i činjenja šteta od divljači, postavljati djelotvorna zvučna plašila.

V.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa : 323-01 /91-01 /04

Urbroj : 5030116-91-10

Zagreb, 12. travnja 1991.

Potpredsjednik

dr. Franjo Gregurić, v r.