Zakoni i propisi - Pravni savjeti 18 16.04.1991 Odluka o utvrđivanju osnovice i stope za obračun doprinosa Privrednoj komori Slavonije i Baranje, Osijek za 1991. godinu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

PRIVREDNA KOMORA SLAVONIJE BARANJE

Na temelju člana 48. Zakona o udruživanju u privredne komore člana 32. Statuta Privredne komore Slavonije i Baranje. Skupština Privredne komore Slavonije i Baranje na sjednici održanoj dana 27. ožujka 1991. donijela je

ODLUKU

o utvrđivanju osnovice i stope za obračun doprinosa Privrednoj komori Slavonije i Baranje, Osijek za 1991. godinu

Član 1.

Osnovica za obračunavanje doprinosa Privrednoj komori Slavonije i Baranje u 1991. godini za poduzeće u društvenom zadružnom, mješovitom i privatnom vlasništvu te složene oblike udruživanja, odnosno organiziranja poduzeća, banke, mješovite banke i druge financijske organizacije, zajednice osiguranja, zajednice rizika, poljoprivredne zadruge, je bruto osobni dohodak bez umanjenja po osnovi i oslobođenja i olakšica.

Član 2.

Članice plaćaju članski doprinos po stopi 0,25% na osnovicu.

Član 3.

Članski doprinos uplaćuje se na žiro račun Privredne komore Slavonije i Baranje. Osijek broj 33600-637-1445 na dan uplate poreza i doprinosa iz osobnih dohodaka.

Član 4.

Obveza za I-III. mjesec 1991. utvrdit će se po periodičnom obračunu I-VI. mjesec 1991. primjenom stope utvrđene u Odluci o utvrdivanju osnovice i stope za obračun doprinosa Privrednoj komori Slavonije i Baranje za 1991. godinu ("Narodne novine", br. 59/90). Osnovicu za utvrđivanje obveze čini jedna polovina dohotka po ovom obračunu.

Član 5.

Osnovica za obračunavanje doprinosa samostalnih privrednika Komori je porezna osnovica utvrđena od nadležnog organa skupštine općine na području koje je sjedište samostalnog privrednika.

Član 6.

Doprinos koji temeljem ove odluke plaćaju samostalni privrednici ustupa se nadležnom udruženju samostalnih privrednika kao doprinos Komore bržem razvoju male privrede i uplaćuje se na račun udruženja.

Član 7.

Ovlašćuje se Izvršni odbor Komore da daje obavezna objašnjenja za provođenje ove odluke i da u slučaju potrebe njene pojedine odredbe uskladi s propisima i primjedbama nadležnih organa.

Član 8.

Ako obveznik ne izda nalog za uplatu doprinosa po ovoj odluci u utvrđenom roku, Služba društvenog knjigovodstva će izdati nalog za naplatu doprinosa prema čl. 21. Zakona o Službi društvenog knjigovodstva u SRH ("Narodne novine", br. 11/86).

Član 9.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama" a primjenjuje se od 1. siječnja 1991. godine.

Broj: V/04-153/91

Osijek. 27. ožujka 1991

Predsjednik Privredne komore Slavonije i Baranje

Antun Klaso, dipl. inž., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.