Zakoni i propisi - Pravni savjeti 18 16.04.1991 Odluka o osnovici i stopi doprinosa za 1991. godinu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZADRUŽNI SAVEZ REGIJE SISAK

Na osnovi člana 30. Statuta Zadružnog saveza regije Sisak. Skupština Zadružnog saveza regije Sisak na 1. sjednici, održanoj dana 27. ožujka 1981. godine donijela je

ODLUKU

o osnovici i stopi doprinosa za 1991. godinu

I.

Osnovica za plaćanje doprinosa za financiranje Zadružnog saveza regije Sisak, jeste bruto osobni dohodak u realiziranim proizvodima i uslugama (Raspored rezultata AOP 354).

II.

Stopa doprinosa od osnovice iz točke I. ove odluke iznosi 1,00% (jedan posto).

III.

Doprinos temeljem ove odluke obračunavaju i plaćaju korisnici društvenih sredstava na račun Zadružnog saveza regije Sisak, broj 34100-603-1627 kod SDK-a na dan uplate poreza i doprinosa iz osobnog dohotka. Ako obveznik doprinosa ne izda u propisanom roku nalog za izvršenje ovog doprinosa, SDK-a će izdati nalog za naplatu doprinosa.

IV.

Ovlašćuje se Upravni odbor Zadružnog saveza regije Sisak da prati ostvarenje ove odluke i po potrebi donosi objašnjenja i uputstva za njeno provođenje.

V.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1991. godine.

Broj : O1-14/5-91.

Sisak, 27. ožujka 1991.

Predsjedavajući Skupštine

Juraj Vičić, oecc.. v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.